Záložní zdroj v případě havárie

Modernizovaná úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku pitné vody do domácností na Hradecku. Využívána bude hlavně v období od března do července, kdy Hradec trpí nedostatkem podzemních zdrojů vody. K dispozici bude ale i jako záložní zdroj pitné vody. Například v případě havárie.

„V roce 1964, kdy byla úpravna vody na řece Orlici uvedena do provozu, začala novodobá historie zásobení města pitnou vodou," zavzpomínal při oficiálním spuštění úpravny František Barák ze společnosti VaK.

Před tím, než se začala úpravna používat, byl do domácností zaveden pouze užitkový vodovod. Pro pitnou vodu museli lidé chodit na ulici ke stojánkům.

„Před padesáti lety byla zavedena pitná voda do domácností. Já patřím k těm pamětníkům, kteří ještě chodili k pumpičce s konvičkou," podělil o své zážitky primátor města Hradec Zdeněk Fink. Modernizace byla podle něj už nutností.

Společnost chystá další opravy

„V posledních letech  úpravna dosloužila, proto jsme přistoupili k její rozsáhlé modernizaci, která nám umožnila vybavit úpravnu novou technologií," potvrdil potřebu rekonstrukce František Barák.

Kromě modernizace úpravny Vodovody a kanalizace v letošním roce investují ještě více než 300 milionů korun na obnovu a rozvoj vodovodní a také kanalizační sítě v regionu.

Kolik vody „vypije" Hradec za den?
Hradecko je zásobováno vodou z podzemních zdrojů, a to zvláště z oblasti Litá-Mokré. Průměrná spotřeba pitné vody pro Hradec činí zhruba 20 tisíc metrů krychlových denně, úpravna v případě potřeby zvládne denně vyrobit zhruba polovinu tohoto množství. Pro případ nouze má město i další zásoby pitné vody. Ty jsou shromážděny v podzemních vodojemech na Novém Hradci Králové.
Modernizovaná úpravna je využívána především v období od března do července, kdy je limitován zdroj kvalitní podzemní pitné vody a z důvodu ochrany přírody a krajiny je čerpání na Lité omezeno.