TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJE

Přestože zhruba devadesát procent této nájemní smlouvy bylo dosud veřejně přístupných, jednu zjejích částí nemohl Krajský úřad Královéhradeckého kraje veřejnosti poskytnout.

Kraj by se tím vystavil možnému postihu ze strany svého obchodního partnera. Ten nedávno smožností poskytnout všechny části této smlouvy souhlasil.

„Uspořádání, způsob strukturování a jedinečné formulace obsažené ve smlouvě tvoří obchodní tajemství a know-how naší společnosti. Vrámci vyjití vstříc Královéhradeckému kraji, jakožto našemu zákazníkovi, kterého si vážíme, souhlasíme sposkytnutím všech informací ocelém textu smlouvy včetně všech příloh a dodatků,“ uvedla ve svém vyjádření kraji společnost Immorent.

Celá nájemní smlouva byla dosud kdispozici všem členům Zastupitelstva Královéhradec­kéhokraje.

První zveřejnosti, kdo bude moci nahlédnout do kompletní nájemní smlouvy, je Irena Dernerová zTřebechovic pod Orebem, které krajský úřad včera zaslal kompletní znění leasingové smlouvy. Irena Dernerová okompletní smlouvu požádala podle zákona 106/1999 Sb. a většinu této smlouvy také dostala.

Protože však část této smlouvy úřad neposkytl zvýše uvedených důvodů, žalovala žadatelka krajský úřad, když část smlouvy odmítl poskytnout. „Krajský úřad při řešení žádosti oposkytnutí této kompletní leasingové smlouvy na výběr ze dvou rizik: vystavit se vysoké sankci za porušení obchodního tajemství ze strany našeho obchodního partnera či soudní při. Kté nakonec došlo a stále řeší, zda právo na informace je nadřazeno právu obchodnímu, zde konkrétně obchodnímu tajemství. Vtéto věci se zatím žádné zdosavadních soudních rozhodnutí nepřiklonilo na žádnou stranu a zároveň neoznačilo žádné rozhodnutí krajského úřadu za nesprávné,“ uvedla ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ivana Křečková.