Kvůli vadným izolacím bude dokonce rozebrána dlažba na nádvoří, k čemuž dojde zřejmě v polovině května. Nádvoří je zároveň střechou parkovacího domu, kde je třeba opravit izolaci. Kraj by neměly nutné práce stát ani korunu.

„Opravy jsme reklamovali okamžitě po jejich odhalení a odhaduji je v řádech milionů korun. Vítám, že stavební firma, která areál budovala, se k reklamaci přihlásila. Rozhodně bychom odmítli, kdyby opravy šly na vrub kraje, který za stavbu prostřednictvím leasingu za dvacet let zaplatí 1,87 miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner.

Odstraňování závad na sídle krajského úřadu by mělo trvat od poloviny května do závěru června a kromě nádvoří se dotkne také budov, v níž je sál zastupitelstva či kanceláře radních. Podle mluvčího kraje Imricha Dioszegiho by opravy neměly omezit provoz úřadu. „Přístup do veřejných prostor regiocentra by měl být zabezpečen bez komplikací,“ prohlásil.

Přestože Regiocentrum Nový pivovar je otevřeno už od závěru roku 2007, některé prostory nemohl kraj zatím začít vůbec využívat! Příkladem je třeba archiv, kde vlhkost zatím neumožňuje ukládání písemností. „Kraj je nucen své listiny skladovat mimo budovu regiocentra,“ sdělil Imrich Dioszegi. Tristní situace panovala při tání sněhu rovněž v podatelně, kde voda kapala ze stropu a úřednice ji zachytávaly do kbelíků!

Společnost Skanska, která přestavbu někdejšího pivovaru prováděla, soudí, že potíže vznikly zřejmě „sedáním“ objektu, což není u podobných staveb mimořádné. „Za správností stavebních prací si stojíme,“ uvedl před časem mediální zástupce firmy Jan Hrabovský.