„Předjednávací proces, který byl zahájen vloňském roce, se nám nezdál být dostatečně vysvětlený. Vzhledem ktomu, že nový status tohoto území by mohl mít vliv na hospodaření města ina vstup do rekreačních zón vokolí, vydala zatím rada města negativní stanovisko kzáměru Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK),“ vysvětlil postoj magistrátu vedoucí odboru životního prostředí Pavel Kamenický.

Ekologické organizace zKrálovéhradeckého kraje však namítají, že za negativním postojem města stojí především ekonomické zájmy, protože lokalita Na Plachtě je jednou znejlukrativ­nějších částí Hradce Králové.

Současný územní plán města počítá se stavebními parcelami až na samotnou hranici chráněného území. „Zákonem je stanovena ochranná zóna 50metrů, avšak zástavba by měla zčásti zasahovat ido tohoto ochranného pásu,“ vysvětlila Blanka Mikátová zAOPK, jež zápis zajišťuje. Nejen na území dané lokality, ale ivjejím okolí se vyskytuje přes 80zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. „Mimo hranice chráněného území Na Plachtě se vyskytuje patnáct těchto druhů a zástavba naruší jejich prostředí,“ doplnila Mikátová.

Jaroslav Bajer zekologického sdružení GALACIE dodává, že by rádi ve spolupráci směstem vytvořili zlokality relaxační zónu. „Je to jedinečná možnost a skvělé vyžití pro obyvatele přelidněného Moravského Předměstí. Necelého půl kilometru a jsou vunikátním přírodním prostředí, kde se dá trávit volný čas. Avšak málokdo otom ví,“ vysvětlil.

Poznamenal, že magistrát města si však stále jde svou cestou a na více než roční urgenci jednání otéto možnosti nebere zatím ohled.