Rada města na úterním (5. února) zasedání sice návrh na zápis oblasti do seznamu opět projednala, ale zastupitelstvu doporučila jeho nepřijetí. „Stávající podoba návrhu je nepřijatelná. Chybí nám konkrétní podmínky, za kterých by lokalita Na Plachtě po zápisu na seznam Natury 2000fungovala,“ vysvětlil důvod zamítavého postoje rady tiskový mluvčí magistrátu Václav Svoboda.

Město má především obavy ozachování rekreačních stezek, jež občané využívají, a také nechce omezit práci Městských lesů. „Problémem není zápis lokality, ale stávající podmínky stanovené Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, která jej zajišťuje,“ dodal Svoboda.

Rada už jeden znávrhů zamítla vlistopadu, a pokud se podmínky fungování nestanoví přesně dopředu, své usnesení revokovat nehodlá.

Ekologové jsou však jiného názoru. „Za vším stojí nejspíš ekonomické tlaky. Je velmi smutné, že stále nemohou pochopit význam lokality jako takové,“ poznamenal Jaroslav Bajer zhradeckého sdružení Galacie.