růčZástupce jedné z organizací ochránců přírody David Číp se rozhodl přítomným novinářům objasnit pohled na věc také z druhé strany.

„Město je napadáno za věci, které nemůže ovlivnit. Pozemky v okolí chráněné přírodní památky Na Plachtě jsou ve vlastnictví soukromých osob,“ uvedla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

„Pokud vlastník chce začít stavět a jsou na těchto územích nalezeny vzácné druhy rostlin či živočichů, musí si požádat o výjimku ze zákona o ochraně přírody. Tato povolení však nevydává město,“ vysvětlila náměstkyně.

Ekologové se však dívají na celý problém trochu jinak.

„Kdyby již při vyhlašování přírodní památky byla do tohoto území pojata celá lokalita až po průmyslovou oblast, pak by tyto problémy odpadly,“ oponoval David Číp z organizace Jaro Jaroměř.

Situace je komplikovanější také vzhledem k zapsání území Na Plachtě do seznamu Natura 2000, o které se snaží Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s organizacemi ochránců přírody.

„V tuto chvíli se vede debata o ochranném pásmu přírodní památky. Nyní je široké 50 metrů, jak ukládá zákon. Pořád ale není jasné, jak široké by mělo být a jak bude ukončeno – jakým ochranným prvkem. Nejsou ani zcela jasné podmínky, za nichž by se v tomto pásmu mohlo stavět,“ uvedla náměstkyně. Ochránci oponují, že nelze udělat pevnou hranici, přes kterou živočichové nebudou moci projít.

V některých momentech se však vysvětlování obou stran vyostřila a nabírala absurdních rozměrů.

„Pokud se v areálu společnosti Petrof najde chráněný druh ještěrky, firmu přesuneme. Tudy cesta nevede,“ uvedla Pavla Finfrlová.

David Číp naopak poznamenal, že nikdo nic takového nechce, ale pevná hranice chráněného území a kolem ní zástavba by znamenala vymizení některých druhů. (sir)