Další z ekologických organizací tlačí na město, aby přírodní památku – lokalitu Na Plachtě – nechalo zapsat do seznamu chráněných území Natura 2000. Město však svůj odmítavý postoj prozatím změnit nehodlá.
„Předjednání by mělo být uzavřeno do konce června, což je už velmi brzy. Právě proto jsme se rozhodli apelovat na město, aby vydalo souhlasné stanovisko,“ vysvětlila Anna Polášková z východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život.

Právě ta magistrátu své stanovisko k postoji rady města zaslala. Za důvody, proč město nechce území Na Plachtě nechat zapsat na zmiňovaný seznam, považuje sdružení kromě ekonomických zájmů i možnost nízké informovanosti o celé soustavě Natura 2000.
„Obava města o přístupnost území je naprostý nesmysl. Natura 2000 si za cíl omezení vstupu neklade,“ upřesnila Polášková.

Tiskový mluvčí magistrátu Václav Svoboda však oponuje, že město nebude souhlasit s něčím, co není přesně definováno.
„Stále nám chybí konkrétní podmínky, za kterých by lokalita Na Plachtě po zápisu na seznam Natury 2000 fungovala,“ uvedl.

Rada města již stanovisko sdružení projednala a v nejblížších dnech zpracuje i odpověď. Ta však bude odrážet negativní postoj. Již před časem se magistrát Hradeckému deníku vyjádřil v tom smyslu, že není problém se zápisem jako takovým, ale právě s doposud uvedenými podmínkami fungování. Pokud nebudou přesně stanoveny, rada své usnesení revokovat nehodlá. Ekologické organizace se však obávají, že časem už nebude co chránit.