Ačkoliv se prokázalo, že hluková zátěž je vyšší, k instalaci protihlukových opatření zatím nedojde. Město chce v kontrolních měřeních pokračovat.

„Ukázalo se, že hluk sice není nad přípustnou normou, aby muselo ŘSD okolí dálnice upravit, nicméně jeho intenzita zatím stále stoupá. Někteří obyvatelé Plačic to mají k dálnici necelých 400 metrů, houstnoucí provoz je tedy může skutečně obtěžovat,“ řekl v této souvislosti Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic s tím, že v návaznosti na otevření nového úseku dálnice by mělo proběhnout další měření.