Stavební odbor magistrátu jen vloni vydal 740 stavebních povolení a 300 kolaudačních rozhodnutí k výstavbě nových rodinných či bytových domů. „Zájem lidí se nyní začíná obracet na rodinné domky. Přesto, že cena může být pro řadu zájemců limitující,“ uvedl mluvčí radnice Václav Svoboda.

Na obzoru jsou už další velké projekty. Jedním z nich je čtvrť Nové Plačice, kde by mělo stát 79 domů za zhruba 300 milionů.

 

Projekt Nové Plačice navazuje na slavnou éru prvorepublikové architektury

Zároveň reaguje na zvýšenou poptávku po nových rodinných domech v Hradci Králové

Na přelomu jara a léta příštího roku 2008 budou v Hradci Králové zahájeny přípravy na výstavbu projektu Nové Plačice. Půjde o unikátní soubor samostatných rodinných domů, dvoudomů a řadových domů, které by měly být sestaveny do obytných dvorů. „Projekt Nové Plačice je v několika směrech ojedinělý. Jde o určitý návrat k tradiční příměstské formě bydlení, která byla typická pro Hradec Králové v období dvacátých a třicátých let. Právě v éře první republiky zde došlo k výraznému rozvoji výstavby, která je dodnes obdivována odborníky i laickou veřejností.

A právě na toto slavné období chceme navázat projektem, který je navíc plně v souladu se současnými trendy a nároky na moderní bydlení“, dodal Kristián Hruška ze společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., která je developerem. Podle aktuálních statistik dochází v Hradci Králové k nárůstu poptávky právě po nových rodinných domech.

„Zájem o toto bydlení je vyšší i přesto, že cena může být pro řadu zájemců určitým limitujícím faktorem“, dodává tiskový mluvčí královéhradeckého magistrátu Václav Svoboda. Podle něj zažívá v krajském městě nová výstavba poměrně velký boom. „Ročně se zde postaví několik stovek nových bytů. Jen za loňský rok vydal Odbor stavební Magistrátu města Hradec Králové zhruba 740 stavebních povolení a asi 300 kolaudačních rozhodnutí k výstavbě nových rodinných nebo bytových domů“, prohlásil Václav Svoboda. Hradec Králové je v posledních letech jedno z nejvíce atraktivních míst pro bydlení v rámci celé České republiky. Důvodem je poloha poblíž hor, čisté životní prostředí, krásné historické centrum i poměrně nízké procento nezaměstnanosti.

Velkou výhodou je samozřejmě i celkově fungující infrastruktura a prakticky kompletně dostavěná dálnice z Prahy. „V případě čtvrti Nové Plačice bude jednou z opravdu velkých výhod právě poloha. Lokalita svým umístěním zajišťuje rychlé spojení s Prahou i Pardubicemi, aniž by řidiči museli projíždět městem“, řekl Kristián Hruška. Ten také uvedl, že pro obyvatele bude v nové čtvrti připraven tzv. carport, tj. kryté parkovací stání přímo pod domem. Celkem by mělo v lokalitě Nové Plačice vyrůst 79 moderně řešených domů s tím, že náklady na výstavbu se pohybují kolem 300 milionů Kč. Jednotlivé domy by měly být vystavěny vždy za 12 až 13 měsíců od zahájení prací.

Projekt vytvořili členové pražského architektonického ateliéru SLADKÝ&PARTNERS s.r.o., který se už od roku 1991 zabývá urbanistickou tvorbou, navrhováním staveb a v neposlední řadě i územním plánováním včetně kompletního spektra doprovodných služeb.

 

Více najdete na www.sladkypartners.cz.

Všechny důležité podrobnosti lze najít na internetových stránkách www.noveplacice.cz.