U dřevěného betlému se letos opět sešly stovky lidí, aby si společně zazpívaly známé koledy a setkaly se s hradeckým biskupem Dominikem Dukou.

Domů si pak většina z nich odnesla svíčku, jejíž plamen pochází z Betléma.

„Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 do Lince. Do Čech se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády. V rukou brněnských skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze,“ řekl hradecký skaut Milan Skácel. (red)