Správa dopravní a železniční cesty (SŽDC) chce do roku 2023 zdejší jednokolejnou trať o jednu kolej rozšířit. A to v rámci zdvoukolejnění úseku Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Choceň.

Popraskané zdi

„Už teď mám od vibrací těžkých nákladních vlaků dům rozpraskaný. Tak si do budoucna neumím představit, co toto rozšíření s domy, které stojí v blízkosti kolejiště, natropí za neplechu,“ zlobí se Luboš Trnka, který se o tomto plánu dozvěděl až letos.

SŽDC chce s výstavbou začít nejpozději do tří let. „Vize, kterou SŽDC představila, je pro nás nepřijatelná. Tedy hlavně vedení druhé koleje na severní straně. Lidé přijdou nejen o část parcel, ale hlavně o klid a bezpečí,“ dodává muž, který se hodlá bránit, seč mu budou síly stačit. „Vím, že se chystá petice. Tu klidně podepíšu,“ dodal Luboš Trnka, který viní i radnici, že za občany málo bojuje.

To však starosta města Jiří Němec odmítá. „I já jsem se o tomto záměru dozvěděl letos v květnu, kdy jsem byl pozván do Prahy. Tam jsme byli prakticky postaveni před hotovou věc. Ale všechny ubezpečuji, že se pokusíme za město vyjednat co nejlepší podmínky, aby lidé neztratili komfort a bezpečí,“ uvedl starosta, jenž reagoval na výt-ky svého předchůdce a současného krajského zastupitele Vladimíra Dernera, který oso-čil vedení města z liknavosti.

Dva nadjezdy

„Třebechovicím chybí koncepce dopravy a radnice nemá představu, jak lidem pomoci. Pokud město nebude definovat své zájmy, nemůže prosazovat ani zájmy občanů,“ uvedl Vladimír Derner, kterému vadí, že dvojkolejná trať rozdělí město na dvě části, které bude spojovat jen jedno mimoúrovňové křížení a „nepropustné“ závory v centru.

Podle Jiřího Němce není však tato výtka na místě. „Pan Derner neví, o čem mluví. Máme územní plán, který koresponduje s cílovým stavem po vybudování druhé koleje a počítá s výstavbou dvou mimoúrovňových křížení,“ dodal starosta s tím, že první nadjezd souvisí s výstavbou severní tangenty a obchvatem Třebechovic směrem na Jaroměř.

„S druhým nadjezdem počítáme za štěnkovskou křižovatkou na ulici Vitouškova. Ta z města odvede dopravu na Opočno,“ dodal starosta s tím, že příští týden se mají sejít zainteresované strany (kraj, Třebechovice, ŘSD a SŽDC), aby s projektantem projednaly i výtky občanů. „Budeme chtít vědět, jak je to s harmonogramem výstavby severní tangenty i s odklonem dopravy na Opočno,“ informoval starosta, jenž cítí, že SŽDC s výstavbou spěchá, protože se chce dostat do dotačního „okna“, které končí v roce 2024.

Problémová křižovatka

„Máme informaci, že záměr je odůvodněn čerpáním dotací. Ale v tak rozsáhlém projektu je to našlapaný termín. A to i s ohledem na počet majetkových vypořádání. Když se podíváte, jak se dnes staví dálnice, tak jsem zvědavý, jak se s tím SŽDC vyrovná,“ dodal Němec, který chápe i výtky spojené s přestavbou krňovic-ké křižovatky, jež úzce souvisí s plánovaným zdvoukolejněním.

„Pokud tady zdvoukolejnění vznikne, krňovická křižovatka se stane špuntem. Ve středu města budou šraňky prakticky pořád dole a od silnice I/11 se to bude štosovat. Nejlepším řešením by bylo udělat podjezd a na krňovické křižovatce kruhový objezd,“ uvedl Luboš Trnka.

Pro kruhový objezd je i Vladimír Derner. „Bez krňovické křižovatky nelze řešit další rozvoj dvou důležitých tepen. Tedy železnice a silnice I/11,“ uvedl bývalý starosta s tím, že současné vedení města občanům lže, když tvrdí, že kruhovou křižovatku „zamítla“ studie, kterou si město nechalo zpracovat od ČVUT. „Ta byla úplně na jiné téma,“ nechal se slyšet Derner.

„Kruhák“ zamítli

To Jiří Němec rezolutně odmítá. „Pan Derner opět nemá pravdu. Nechali jsme si vypracovat posudek od ČVUT, který kruhovou křižovatku hodnotil jako nebezpečnou,“ nechal se slyšet Jiří Němec, který by byl také pro kruhovou křižovatku, ale nemá páky, jak ŘSD jako majitele komunikace přesvědčit. „Co se týče ucpaného centra města z důvodů šraňků. tak i já bych byl pro podjezd, ale do tak malého prostoru se nevejde. Krňovickou křižovatku chce město příští rok vylepšit podchodem pro pěší a cyklisty a ŘSD ji upraví o odbočovací pruhy,“ dodal Němec.

Z posudku ČVUT na křižovatku u Krňovic
- Návrh okružní křižovatky… kapacitně vyhovuje. V kontextu naměřených hodnot rychlostí, kde lze v letních měsících očekávat ještě vyšší hodnoty, se jeví návrh okružní křižovatky jako nebezpečný. Aby okružní křižovatka zajišťovala správné fungování, je optimální rychlost zhruba 30 km/h. V případě vyšších rychlostí v hlavním směru by došlo ke zhoršení nájezdu z vedlejších směrů… Snížení rychlosti 75 km/h na 30 km/h je dosti značné. Mohlo by tak dojít k přehlédnutí či nedobrždění před okružní křižovatkou a následné nehodě.

Zdvoukolejnění třebechovické železniční trati
Jedná se o úpravu jednokolejné na dvoukolejnou trať na trase Velký Osek - Chlumec n. C. - Hradec Králové - Týniště n. O. - Choceň.

- V katastru Třebechovic bude druhá kolej zřízena na jižní straně stávající koleje od Nepasic do Třebechovic, od železniční stanice v Třebechovicích ve směru na Týniště na straně severní.

- Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty a úsek od Hradce Králové po Týniště projektuje firma Prodex.

- Realizace stavby potrvá dva až dva a půl roku a má být dokončena v roce 2023.