Nový územní plán by měl do své finální fáze dojít v roce 2015. Zatím hotový koncept musí projít řadou legislativních úkonů, veřejným projednáváním a následnou úpravou.

Otcové nového územního plánu architekti Patrik Kotas a Tomáš Vymetálek hodlají sledovat především Gočárův odkaz, nechtějí, aby se město rozpínalo, hledají rezervy spíše uvnitř zástavby. „Budoucí rozvoj města by měl být šetrný k zeleni, využít chceme nejrůznější proluky, počítá se i s přestavbami. Město je potřeba napojit na dálnice, využít by se mohly i plochy kolem letiště," vypočítával Tomáš Vymetálek, jeden z autorů nového plánu města.

Pole kolem letiště by podle architektů mohly sloužit jako budoucí prostor pro vývojová centra a technologické parky. V plánu uvažují i o dalším již třetím hradeckém okruhu, obepínal by město od severovýchodu až po jihozápad. Obyvatelé Roudničky by se v budoucnu mohli dočkat i spojky směr Pardubice, aby se nemuseli vracet přes město. Koncepce počítá i s vytvořením dalších ploch k rekreaci, městských parků a podobně. „Chceme být v plánování více liberální, aby pak město bylo schopno větší proměnlivosti, nejsme vševědoucí, abychom s jistotou věděli, jak se bude vývoj ubírat za pět deset let," řekl architekt Patrik Kotas.

Plánují koleje ve městě

Autoři plánu by zpestřili i způsob městské hromadné dopravy, plánují využít železniční trati na území samotného města, po kterých by pak cestující rozvážely vlakotramvaje. Dopravovat by je mohly i do spádových oblastí.

K plánu se samozřejmě může vyjádřit i veřejnost. Město uspořádá několik veřejných besed. „Ke konceptu nám přišlo už asi 260 námitek a připomínek, koncept je k náhledu již nyní," uvedl Petr Brůna, hlavní architekt magistrátu města.

Kdy se můžete k plánu vyjádřit?

Otevřená beseda ve velkém sále Adalabertina se koná 15. srpna, 22. srpna a 5. září 2012 vždy od 16 do 19 hodin.
19. září – Veřejné projednání – velký sál Adalbertina od 16 hodin.
4. října – Lhůta pro podání připomínek, námitek, stanovisek.