Přibližně třicet milionů korun bude stát město tvorba nového územního plánu. Radnice přitom počítala s částkou, která byla zhruba o třetinu nižší.

Přípravu však o osm milionů prodraží mezinárodní ideová soutěž, jejíž výsledky by měly určit další rozvoj města. Vyhlášení soutěže odsouhlasili hradečtí zastupitelé.

„Nový územní plán musí mít obce do roku 2016. V Česku není mnoho měst, která zvolila stejný postup. V Hradci je to tradice od dob před první světovou válkou, a většina zastupitelů to takhle pojala,“ uvedl náměstek primátora Josef Malíř.

Územní plán určuje, jaké druhy objektů mohou na daném území stát a kde zůstane park či pole. Současný plán v Hradci platí od roku 2000.

„Vize nastolená před sto lety Gočárem už je dnes vyčerpaná. Musíme si uvědomit, že netvoříme plán na patnáct let, ale třeba na další století. Bude hodně důležité zadat správně podmínky soutěže,“ řekla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Mezinárodní ideovou soutěž hodlá magistrát vypsat v druhé polovině letošního roku. Výsledky vyhlásí v příštím roce. Většinu financí spolknou odměny za nejlepší návrhy. Podle Malíře však existuje riziko, že město miliony „vyhodí z okna“.

„Může se stát, že soutěž potvrdí filozofii současného plánu. Nebo ji změní, ale s tím, že během deseti let není reálná. Vítěze bude navíc vybírat porota složená z členů komory architektů, zástupci města budou v menšině. A sladit úžasnou vizi s praktic- kými problémy bývá dost obtížné. Pak to bude o tom, jak si s tou chobotnicí poradíme. Nemusíme se soutěží řídit, ale potom může mít někdo pocit, že neměla smysl,“ dodal Josef Malíř.

Více informací o budoucím územním plánu Hradec Králové najdete zde: hradecky.denik.cz/zpravy_region/uzemni_plan_radnice_20090604.html