Projekt za více než 111 milionů korun už má velmi konkrétní rozměry. Stavba digitálního planetária při hvězdárně v Hradci Králové je dokončena. První návštěvníci by jeho prostřednictvím mohli začít objevovat vesmír v lednu 2015.

„Stavba nového planetária je už hotová a kolaudace stavební části hradeckým magistrátem proběhla úspěšně. Nyní následuje doladění interiéru a technologií, především instalace projekčního systému, který je centrem celého vybavení," přibližuje aktuální situaci krajský radní pro investice Josef Dvořák.

Právě projekční systém tvoří jednu z největších položek rozpočtu projektu, přijde na 33 milionů.

Více než 104 miliony z celkové sumy na rekonstrukci tvoří dotace – 85 procent z rozpočtu EU a 15 procent ze státního rozpočtu ČR.

Srdcem nového hradeckého planetária o celkové ploše přes 800 metrů čtverečních bude kruhový sál s nakloněným hledištěm s až stovkou sedadel.

Speciální projekční plocha bude mít tvar polokoule a digitální projekční systém bude pokrývat několika projektory celou její plochu.

Návštěvníci se tak mohou těšit na prostorovou projekci hvězdné oblohy či videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání.

„Troufám si tvrdit, že projekční systém instalovaný 
v hradeckém planetáriu je na současném vrcholu možností v čistě digitálním zobrazení hvězdné oblohy," řekl již dříve ředitel hvězdárny Miroslav Krejčí.

„Dokončení planetária plánujeme na listopad a v průběhu prosince by měl proběhnout zkušební provoz. Pro veřejnost by se mohlo otevřít 
v lednu příštího roku," dodává radní Dvořák.

Planetárium kromě cest do vesmíru nabídne i výstavy a robotický dalekohled
Digitální systém planetária bude využit k dokonalému a věrnému zobrazení noční hvězdné oblohy. Programy pro školní skupiny budou obsahovat videosekvence, animace a obrazy reálných objektů blízkého i vzdáleného vesmíru, které doplní výklad lektora.
Cesty k planetám oživí aktuální snímky z výzkumných sond pracujících na povrchu či v jejich okolí. Digitální systém umožní simulace i z dalších oborů přírodních a technických věd, takže vhodně připravený audiovizuální materiál mohou celoplošně prezentovat i jiné vědní obory (geologie, biologie, lékařství…).
Sál je v přízemí obklopen foyer se zázemím a s interaktivní expozicí mikrosvět – makrosvět tvořenou několika exponáty a světelnými panely doplněnými velkoplošnými dotykovými monitory. V prvním patře je sál obepnut kruhovým ochozem s interaktivní expozicí Energie – formy a přeměny a nasvětlenými panely a dotykovými monitory.
Na terasách expozici doplňuje meteorologická stanice a robotický dalekohled.