„Kavkám jsme museli do světlíků budovy znemožnit vstup pomocí pletiva, v pletivu jsme nechali malé otvory pro případný únik zimujících netopýrů,“ uvedl David Stojan za Český svaz ochránců přírody Smiřice. Ochranáři kavkám rozvěsili v blízkém okolí 16 hnízdních budek.

„Opatření jsme realizovali ve spolupráci s Technickými službami města Hradec Králové a Záchrannou stanicí pro zraněné volně žijící živočichy v Jaroměři,“ upřesnil David Stojan. Vzhledem k tomu, že kavkám teprve začíná období toku, budou mít dostatek času najít si náhradní domov.

Po rekonstrukci se kavky na školu zase vrátí. „Pokud bude město souhlasit, možná se nám podaří jedenáct stávajících půdních dutin rozmnožit o další,“ řekl David Stojan. Kavky jsou ohroženým ptačím druhem, který z našich měst pozvolna mizí.