Kdy se občané dočkají nového parku v Hořické ulici, revitalizace Velkého náměstí či Benešovy třídy? Tyto a další investiční plány si dalo za cíl město Hradec Králové. Hradecký deník zjišťoval, v jaké fázi se projekty nacházejí.

Benešova třída na Moravském Předměstí po dlouhých letech již svou tvář mění. Projekt její revitalizace patří mezi prioritní akce města Hradec Králové a je zapojen do integrovaného plánu rozvoje města. „Revitalizace Benešovy třídy už opravdu běží. Probíhají zateplení na třech domech, výměna výtahů ve dvou domech, související realizace veřejného prostranství kolem Harmonie bude probíhat v roce 2012 a taktéž příprava seniorparku je v plném proudu,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková.

Další změnou, kterou v nejbližších týdnech uvidí občané města, je lávka přes Orlici u zimního stadionu. Měla by vést z Jiráskových sadů na druhý břeh. „V současné chvíli řeší odbor dopravy a odbor investic otázku dopravního napojení, předpoklad zahájení stavebních prací je v nejbližších týdnech,“ řekla Deníku Magdaléna Vlčková. Lávka by veřejnosti v Hradci měla sloužit už příští rok v létě. Zatím cyklisté musejí jezdit přes nedaleký a dopravou velmi zatížený úzký most.

Magistrát vybral zhotovitele stavby, který nabídl téměř o polovinu nižší cenu za realizaci, než bylo původně předesláno projektem. Soutěž z třiceti pěti účastníků výběrového řízení vyhrálo sdružení M–silnice právě díky nízké ceně. Mělo by lávku postavit za 21 milionů korun, přičemž původní projekt počítal téměř se čtyřiceti miliony.


Radnice chce zvelebit i náplavku


Na pravém břehu Labe mezi Tyršovým mostem a „Hučákem“ by se měla kultivovat náplavka, která představuje významný turistický, historický, dopravní a odpočinkový prvek v centru Hradce Králové a je výrazně zapsána do obrazu města. Přes tyto své nesporné kvality není doposud moc využívána.

Základem nového návrhu na kultivaci je úprava stávajících vstupů a zejména nalezení formy nového hlavního vstupu z prostoru předmostí Pražského mostu. Návrh řeší nový vstup v podobě dvou schodišťových těles o půlkruhovém půdorysu, která jsou symetricky umístěna vzhledem k ose Pražského mostu. „Územní řízení je již v právní moci a v těchto týdnech probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení,“ uvedla Magdaléna Vlčková.
Dalším počinem, které město chystá, je budoucí park vymezený zástavbou ulic Hořická a Dukelská. „Studie je hotová, nicméně pozemky nutné pro komplexní realizaci nejsou všechny ve vlastnictví města. Nezbytnou součástí bude i kladný postoj všech zúčastněných,“ řekla Magdaléna Vlčková.
V rámci první etapy bude vybudována část sloužící k rekreaci a oddechu jak obyvatel přilehlých domů, tak i návštěvníků ze spádového území. Uvažuje se se základním vybavením mobiliářem i dětským hřištěm. V rámci druhé etapy by mělo být vybudováno propojení mezi ulicemi Dukelská a Hořická. Propojení umožní snazší pohyb cestujících a obyvatel města mezi terminálem a centrem města.

Největší akcí, kterou krajská metropole chystá, je bezpochyby rekonstrukce Velkého náměstí. Začít by měla v roce 2013. „V květnu roku 2013 bychom mohli mít uzavřenou smlouvu o díle se zhotovitelem. Vlastní práce budou probíhat ve třech etapách a potrvají do června roku 2015,“ řekl vedoucí investičního odboru magistrátu Valentýn Avramov.

Kromě nového povrchu a osvětlení se historické náměstí dočká také nové kašny. Rekonstrukce náměstí bude stát zhruba 200 milionů korun.
Čilý ruch panuje také na náměstí 28. října, kde budou do konce července pracovat archeologové. Náměstí totiž dostane novou tvář. Lidé budou moci využít nové lavičky nebo odpadkové koše. Před obchodním domem Tesco dojde k obnově kašny, zeleně a trolejového vedení. „Celková rekonstrukce náměstí by měla začít zhruba v polovině příštího roku a potrvá do konce roku 2013,“ dodal Valentýn Avramov. Nové podoby se dočká rovněž oblíbená tržnice, která bude tvořena pevnými stánky zakrytými plachtovým systémem.