Kulich dopravní podnik řídil celých třicet let, tedy od roku 1987. Ke konci roku odchází do důchodu. Novým ředitelem Dopravního podniku města Hradec Králové bude od ledna Zdeněk Abraham. „Výběrová komise pana Abrahama jednohlasně doporučila, splňoval jak odborné, tak i manažerské požadavky,“ sdělila Romana Lišková, náměstkyně primátora odpovědná za městské organizace. Zdeněk Abraham doposud pracoval ve vedení firmy, která zajišťuje autobusovou dopravu ve Středočeském kraji.