„Kostel i samotné varhany byly zdevastované. Z varhan zbyla jen jedna píšťala. Naštěstí tu vznikl Okrašlovací spolek Smidarska, který postupně kostel opravuje, a dohodli jsme se na renovaci varhan. Každý, kdo mohl, tak přispěl. Spolek získával granty od Královéhradeckého kraje, ročně kolem sto dvaceti tisíc korun. Něco přidala radnice a pořádaly se také sbírky při adventních koncertech. Například sbory tu vystupovaly zadarmo. Nakonec po pěti letech oprav se varhany rozezní v sobotu 21. dubna od sedmnácti hodin,“ řekla nám starostka Smidar  Dana Draštíková.

Jak dodala, jsou rádi, že alespoň  varhany jsou v pořádku. Kostel také postupně prochází obnovou.

Podle starostky se varhanám dostane požehnání, zazní tu první varhanní koncert v podání Uhlíře. Následovat bude komentovaná prohlídka varhan, kterou povede  sám varhanář  Pavel Doubek. Vstupné je dobrovolné.