O rekonstrukci nevyhovující budovy na Slezském předměstí rozhodlo město na začátku minulého roku. Od května 2012 pak stavbaři začali pracovat. V minulých dnech objekt prošel kolaudačním řízením.

Budova nevyhovovala potřebám stacionáře

„Stav objektu byl zcela neodpovídající potřebám péče o postižené spoluobčany. Vyskytovaly se problémy s dodávkami teplé vody a další, proto se město rozhodlo přistoupit k rekonstrukci. Osobně jsem rád, že od letošního roku můžeme nabídnout moderní zázemí pro stacionární péči," řekl k důvodům rekonstrukce Jindřich Vedlich, náměstek pro rozvoj města.

Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Budovu dělníci  kompletně zateplili a nově byly vybudovány výtahové šachty do nadzemního podlaží. Úprav se dočkaly také vodovodní přípojky a venkovní kanalizace. Změn se dočkalo i vnitřní uspořádání. V budově vznikla výdejna jídel a další místnosti důležité pro fungování denního stacionáře.

„Lidé budou mít k dispozici cvičnou kuchyňku, rehabilitační místnost či malou tělocvičnu. Cílem denní péče je poskytnout prostor pro aktivizaci klientů a jejich zařazení do společnosti," doplňuje Jindřich Vedlich, který se řadu let pohyboval v sociální oblasti.

V současné době město již předalo hotovou stavbu, včetně základního vybavení. Pokud vše půjde podle plánu, v září začne objekt sloužit klientům. Celková cena rekonstrukce činila jedenáct a půl milionu korun  včetně DPH.