Helena

Původně se jedná o řecké jméno, které v překladu znamená „pochodeň z hořícího rákosí“.

Svatá Helena pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla syna Konstantina, pozdějšího císaře zvaného Veliký. Zemřela ve vysokém věku kolem roku 329.

Je patronkou měst Frankfurt, Pesara a Ascoli, biskupství trevírského, bamberského a basilejského. Dále ochraňuje například doly, hledače pokladů, barvíře, výrobce jehel…

Je rovněž pomocnicí při nalezení ztracených věcí a odhalení krádeží.
. . .