Propojení tabletu s interaktivní tabulí, navázání spojení mezi výukovým softwarem a facebookovým účtem,  nebo třeba digitalizace diáků. Pro technicky nepolíbené smrtelníky činnost srovnatelná s obtížnými úkoly, které mykénský Král Eurystheus uložil bájnému silákovi Héráklovi.

Přesně toho si je vědoma i Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Konkrétně tedy několik nadšenců z jejích řad, kteří dali hlavy dohromady a založili Oddělení didaktických technologií (ODT), které zdarma pomůže a poskytne cenné rady pedagogům, studentům a případně i komukoliv z veřejnosti.

Požadavků přibývá

„Jeden každý z nás při své pedagogické práci vidíme, jak narůstají požadavky na učitele, zejména v oblasti techniky, kterou lze využívat ve výuce. Například mobilní telefony, tablety, počítače, dataprojektory a interaktivní tabule. A jelikož nás využití techniky vždy zajímalo, rozhodli jsme se vyjít vstříc našim kolegům, kteří někdy dost tápou, a zároveň i studentům, kteří ve své budoucí profesi budou technické problematice také vystaveni," vysvětluje Miroslav Půža, odborný asistent na Katedře slavistiky, který patří mezi několik dobrovolníků, jež ODT založili. Kromě něj tu jsou kolegové i z jiných oborů – například Katedry technických předmětů.

Zapojit seniory

„Do budoucna plánujeme, že vytvoříme kontaktní bod pro všechny, kteří mají vzdělávání nejen v popisu práce, ale i jako soukromý zájem. Jedná se o dlouhodobou strategii, aby univerzita prohloubila již tak skvělé kontakty s odbornou, ale i širokou veřejností. Plánujeme tímto způsobem například zlepšit nejen v našem městě vzdělávání všech věkových skupin, zejména seniorů," doplňuje Miroslav Půža. I z tohoto důvodu je členkou technického týmu studentka doktorského studia Klára Rybenská, která problematiku vzdělávání seniorů dlouhodobě sleduje a řeší při svém doktorském studiu.

Oddělení, které se slavnostně otevřelo teprve minulý týden v pátek, si ihned získalo pomyslný palec nahoru od vedení fakulty: „Podporuji tuto iniciativu maximálně," netají se proděkan Pedagogické fakulty Václav Víška a jedním dechem dodává, že je fajn, když takové oddělení mají.

Boj s technikou

V souvislosti s rychlým vývojem nových a nových technických vymožeností totiž někteří pedagogové (a v nemalé míře i studenti) zkrátka a dobře nestíhají a s tablety či interaktivními tabulemi, které by jim usnadnili výuku, spíše bojují.  „Vnímáme to jako možnost být připraveni na nové trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií i ve vzdělání. Předpokládám, že časem bude oddělení ještě aktivnější a najde si cestu například i do podnikové sféry," naznačuje Václav Víška.

Dobrovolníci vítáni

Výpočetní techniku má ODT k dispozici od fakulty a veškerou podporu poskytuje bezplatně. V budoucnu ale škola očekává, že si možné financování zajistí oddělení samo. Dobrovolníci mezi sebou s povděkem uvítají i další nadšence z univerzity. Jak sami přiznávají, způsobů, jak využívat technologie, je velké množství a vždy se rádi naučí něco nového.