Jako velký podraz hodnotí někteří ze zhruba 350 obyvatel Domova U Biřičky na Novém Hradci výměnu lékařů, ke které v zařízení došlo před půl rokem. Souvislosti, jak vše proběhlo, ale vyplouvají na povrch teprve nyní.

Právo volby?V domově chybíO tom, že obyvatelé Domova U Biřičky nemají právo volby, se může jednoduše přesvědčit každý. Stačí se podívat na internetové stránky domova – informace tam najdete pouze o nově příchozím lékaři. O stávajícím doktorovi, který zde pracuje už více než tři roky, tu nenaleznete ani zmínku. „Když přijde do domova nový klient, tak mu je automaticky nabídnut nově příchozí lékař, neexistuje možnost výběru," potvrdil Deníku pod zárukou anonymity zaměstnanec Domova, jeho jméno redakce zná. Dění v Domově U Biřičky se budeme věnovat i v následujících dnech.

„Nevěděli jsme, ani co podepisujeme," vzpomíná na podpis přeregistračního lístku, ke kterému došlo v sobotu 14. února ráno, jedna ze seniorek.

Vedení domova tvrdí, že je vše v pořádku. Změna lékařů byla podle ředitelky Daniely Luskové nutná kvůli zlepšení lékařské péče. „Pro mě je podstatné, že teď je naše péče výrazně lepší," říká vedoucí a dodává, že zásadně odmítá, že šlo o nestandardní postup. O změně přitom dopředu netušili obyvatelé domova, kteří v tak citlivé záležitosti neměli čas na rozhodování, personál a ani stávající lékař, který hromadnou přeregistrací přišel ze dne na den o zhruba čtyři pětiny svých pacientů.

Složitou situaci už několik měsíců monitoruje Česká lékařská komora, která ve svých závěrech dává za pravdu obyvatelům domova. Komora dokonce opakovaně písemně vyzvala zřizovatele „Biřičky" krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby v zařízení sjednal nápravu a obnovil standardní situaci pro poskytování lékařské péče v domově. Dodnes se jí ale nedostalo žádné odpovědi.

„Obyvatelé domova pro seniory jsou sice v naprosté většině svéprávní, ale velmi snadno manipulovatelní. Toto jednání vedení Domova U Biřičky považuji za nepřijatelnou manipulaci s obyvateli Domova U Biřičky," říká předseda hradecké lékařské komory Eduard Havel.

Lékař: s něčím podobným jsem se nesetkal

Vyjádření k napjaté situaci v Domově U Biřičky poskytl Deníku lékař a předseda okresního sdružení České lékařské komory Eduard Havel. Záležitost je pro něho i půl roku po utajené hromadné přeregistraci téměř 350 klientů k jinému lékaři nedořešená.

Považujete jednání vedení domova za standardní? Mělo by například vedení domova zasahovat do praxe lékaře?
Jednání vedení domova bylo nestandardní. Každý člověk má právo na svobodnou volbu lékaře. Obyvatelé domova pro seniory jsou sice v naprosté většině svéprávní, ale velmi snadno manipulovatelní. Toto jednání vedení Domova považuji za nepřijatelnou manipulaci s obyvateli Domova U Biřičky. Vedení Domova má právo reagovat na špatnou lékařskou péči. K tomu jsou vytvořeny standardní postupy stížnosti na nesprávný postup příslušného lékaře u České lékařské komory (ČLK) nebo na Krajském úřadu. Před událostí přeregistrace žádná stížnost na lékařskou péči kolegy Bareše (lékař Domova U Biřičky, pozn. red.) však podána nebyla. Přímé zásahy do lékařské péče jsou přijatelné jen ve vyhraněných situacích při ohrožení života jako bezprostřední zásah k odvrácení kriminálního činu. V každé demokratické společnosti je zdůrazňována svoboda výkonu lékařského povolání, protože z historie víme, jak úděsné jsou zásahy do vztahu lékař pacient zejména v totalitních režimech.

Jsou podobná přeregistrování takového množství klientů běžnou praxí?
Ne, to opravdu nejsou.

Česká lékařská komora se touto situací zaobírala, jaké z ní vyvodila důsledky?
Jako předseda okresního sdružení České lékařské komory jsem opakovaně protestoval proti zásahům do standardních podmínek poskytování lékařské péče v Domově U Biřičky vlivem aktivity vedení domova u zřizovatele Domova U Biřičky, tedy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Etický kodex České lékařské komory zakazuje lékařům provádět aktivity, které jsou nedůstojnou reklamou lékaře nebo agitací pro rozšíření klientely. Takovou činnost lékaři nesmějí dělat ani prostřednictvím druhých osob. Jednání lékařů přicházejícího zdravotnického subjektu do Domova U Biřičky hodnotila příslušná revizní komise okresního sdružení ČLK v Chrudimi a podala návrh na kárné řízení s příslušnými lékaři.

Jaký následný postup byl doporučen kraji a vzal tyto připomínky úřad v úvahu?
Hejtman Královéhradeckého kraje byl opakovaně (3. března a 29. června 2015) písemně vyzván k takovému zásahu v Domově U Biřičky, který by obnovil standardní situaci pro poskytování lékařské péče v domově. V mezidobí proběhlo opakované ústní jednání s radním pro sociální oblast Josefem Lukáškem. Dosud se standardní situaci v Domově obnovit nepodařilo. Na druhý oficiální dopis poslaný těsně před prázdninami jsem dosud vyjádření nedostal, nepovažuji věc za uzavřenou.

Setkal jste se během vaší praxe už s něčím podobným?

Ne, v praxi jsem se s něčím podobným nesetkal. Slyšel jsem o některých negativních jevech přeregistrování pacientů mezi lékaři. Tato míra a způsob přeregistrování jsou ale výjimečné.