Obyvatelé Výravy jsou tak ve svízelné situaci. Obchod sice v obci mají, ale nemohou ho využívat. Vedení obce se proto rozhodlo vybudovat prodejnu v některé obecní budově. Pro svůj záměr si obec nechala vypracovat studii proveditelnosti.

Výsledkem studie je, že nejlepší variantou by bylo prodejnu zbudovat v budově, kde v současnosti sídlí obecní úřad. To by ovšem znamenalo, že by se musel úřad přestěhovat do jiné obecní budovy - do bývalé školy. Stěhování by čekalo i knihovnu a spisovnu, které budovu obecního úřadu taktéž využívají. O tom, zda se tato vize naplní, rozhodne vedení obce.

Obyvatelé Výravy nemají kde nakupovat

Výrava - Obchod, který ve Výravě provozovala maloobchodní síť Hruška, je od nového roku zavřený. Konec potravin trápí hlavně starší lidi. „Pro starousedlíky a nemohoucí lidi je to katastrofa,“ potvrzuje obyvatelka Výravy Marie Vítková. Sama je zdravotně postižená, má ale štěstí, že za nákupy může jezdit její manžel.

Starosta Výravy Michal Konečný si problém uvědomuje. V obci, kde žije zhruba čtyři sta obyvatel, s nákupy zatím pomáhá Oblastní charita Hradec Králové. Zatím obstarává nákupy jednomu obyvateli. Podle starosty to ale není trvalé řešení: „Sami se musíme pokusit obchod v obci zase zprovoznit.“

Pronájem neskončil

To ale nebude tak jednoduché, najít nového provozovatele obchodu totiž nestačí: „Obchod nepatří obcí, ale soukromé společnosti, která ho pronajímá společnosti Hruška. Nájemní vztah navíc potrvá minimálně další dva roky, takže obchod bude zakonzervovaný a nebude sloužit svému účelu,“ popisuje starosta a dodává, že mu takový postup připadá zvláštní. Samotnou budovu vlastní realitní skupina CPI, která v minulosti plošně skupovala prodejny bývalé Jednoty.

Obec tak nejspíš bude muset zřídit obchod vlastní: „Asi se pokusíme z vlastních prostor vybudovat malou prodejnu a tu nabídnout k pronájmu. Věřím, že bychom nějakého nájemníka sehnali, dva se nám už dokonce nabídli,“ říká optimisticky Michal Konečný. Nejdříve ale bude nutné obecní prostory stavebně upravit. „To znamená stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele a tak dále. Když se tomu budeme intenzivně věnovat, bude to na půl až tři čtvrtě roku,“ uvedl starosta.

Pojízdný obchod už ve Výravě zkoušeli zajistit, jenže neúspěšně: „Pojízdná prodejna z Dobrušky má kapacitu naplněnou a neuvažuje se, že by službu rozšířila. Jiného poskytovatele této služby jsme nenašli,“ uvedl starosta.

Bojí se i další obce

Společnost Hruška obchod zavřela, protože od obce nedostala příspěvek na provoz. Michal Konečný se obává, že stejná situace může nastat i v dalších obcích na Hradecku. Problém řešili například i v nedaleké obci Libřice: „Loni v létě nám společnost Hruška hrozila, že pokud jim nedáme sto tisíc, obchod zavřou. Nedali jsme jim ani korunu, obchod je ale dál otevřený. Naše prodejna má ale asi větší obrat než ta ve Výravě,“ uvedla starostka Eva Hynková. I libřický obchod patří společnosti CPI.

V Libranticích byl obchod také uzavřený, v létě ale budovu, která patří obci, pronajali vietnamským obchodníkům. „Potraviny u nás chtěla provozovat i společnost Hruška, požadovali po nás ale finanční příspěvek, což jsme odmítli,“ dodala starostka Librantic Alena Hladíková.