Heleně je padesát let, je rozvedená, má dvě dospělé děti. V dětství i v manželství zažívala týrání a zneužívání ze strany nejbližších členů rodiny. Poradnu navštívila poté, co se rozhodla podnikat se svými kamarády.

Ti byli nemajetní, a tak veškerý kapitál poskytla ona. I většina smluv byla vedená na její jméno či uzavřena ústně.

Na svoji dobrotu doplatila. Kamarádi ji okradli, neplnili dohody a ona musela splácet veškeré úvěry. Navíc zadržovali její věci a odmítali je vydat. Helena se snažila vše řešit po dobrém, ale marně.

Do Poradny přišla ve velmi špatném psychickém stavu. Měla pocit, že život již nemá smysl.

Poskytnutím krizové psychické podpory formou krizové intervence začala naše spolupráce.

Po několika setkáních 
a stabilizaci psychického stavu jsme společně hledali možnosti, jakým způsobem řešit vysoké splátky, díky nimž neměla dostatek peněz ani na základní potraviny. Nakonec se vše vyřešilo konsolidací půjček a tím i snížením měsíčních splátek.

Helena se po několika marných pokusech o domluvu s přáteli rozhodla pro podání trestního oznámení. I s tímto jsme jí pomohli. Oznámení jsme sepsali společně, jelikož Helena nebyla schopna vzhledem ke svému psychickému stavu podání učinit sama.

V současné době probíhá podpůrná terapie. Helena je snad z nejhoršího venku. Byla to pro ni velice nepříjemná životní zkušenost, kterou však, i za pomoci Poradny, ustála.

Poradna pro lidi v tísni nabízí pomoc již od roku 2002. Téměř jedna třetina konzultací za rok 2015 se týkala dluhové problematiky. Pomoc vloni, vyhledalo 399 osob.