Týmy architektů se nyní chystají na předložení svých návrhů, které bude porota hodnotit dvoufázově. V prvním kole vybere osm nejlepších záměrů, z nichž na konci letošního května vzejde vítěz. Následovat bude projektová dokumentace a další fáze přípravy rekonstrukce hvězdárny, která by měla trvat přibližně dva roky.

„Bylo by hezké, kdyby byla hvězdárna za čtyři roky zmodernizovaná,“ říká v rozhovoru Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

O opravách budovy hvězdárny se mluví mnoho let. Dá se říci, že nyní je čekání na konkrétní řešení téměř u konce?

Téměř 77 let od poklepání na základní kámen budovy hvězdárny v Hradci Králové se začíná zhmotňovat dlouholeté přání astronomů i zájemců o přírodní vědy z celého regionu. Modernizaci ikonického objektu v jižní části krajského města odstartuje architektonic
Hradecká hvězdárna bude moderní, ale nezmění původní charakter

U konce bude, až zahájíme rekonstrukci. Zatím jsme udělali krok směrem k jejímu projektování. Následně začneme hledat peníze na vlastní realizaci.

Nicméně soutěž na podobu modernizace hvězdárny je k tomu prvním krokem, že?

Ano, dala se tím zelená na cestě vedoucí k cíli a také signál, že záměr někde nespí. Pokud začínáme projektovat a řešíme architektonickou soutěž, tak bychom k tomu cíli měli dojít.

Co zejména je potřeba na hvězdárně změnit?

Zcela jistě je potřeba pracovat s návštěvnickým centrem. Současné prostory už koncepčně příliš nevyhovují. Zlepší se tedy komfort pro návštěvníky, budova bude energeticky nenáročná, získá původní ráz podle projektu ze čtyřicátých let a doplní se nová pozorovací místa. V průběhu let tam došlo k některým úpravám, které nebyly vždy úplně vhodné a měly by se eliminovat. Půjde o celkovou rekonstrukci, která bude k objektu velice citlivá.

Modernizace tak propojí minulost se současností a díky odbornému zázemí také s budoucností?

Ano. Bude reagovat na současnou dobu a její nároky, bude přívětivá k návštěvníkům, a přitom bude respektovat původní návrh objektu.

Zasedání poroty k hodnocení osmi nejlepších návrhů z druhého kola soutěže se chystá na konec května. Kdy se rozhodne o vítězi?

Komise v květnu vítěze doporučí a následně se tím bude zabývat krajská rada, která dá konečné stanovisko k tomu, kdo bude dodavatelem projekčních prací. V červnu by se mělo rozhodnout.

Jak dlouho by měla modernizace trvat?

To ukáže právě projektová dokumentace. Zpracování zabere nějaký čas. Projektování bude velmi specifické. Chceme zachovat charakter budovy a také se bude muset dodržet mnoho fyzikálních zákonitostí, aby se nenarušilo pozorování. Zároveň se tam bude instalovat sluneční věž či prostor pro nový dalekohled. Myslím si, že by to mohlo zabrat zhruba dva roky. Samozřejmě bude záležet také na finančních prostředcích, které teprve budeme hledat.

Chápu, že je to předběžné, ale pokud tedy příprava zabere přibližně dva roky, mohla by být nová hvězdárna hotová za čtyři roky?

Zatím nemáme výhled týkající se financování, žádný grant na stole neleží, ale víme, že to chceme udělat. Hvězdárna potřebuje řadu zásahů, ale není v nějaké kritické situaci, takže nás čas nijak zvlášť netlačí. Chceme to udělat pořádně. I proto jdeme cestou dvoufázové architektonické soutěže. Každopádně by bylo hezké, kdyby byla hvězdárna za čtyři roky zmodernizovaná.

Náklady se nyní odhadují na přibližně 160 milionů korun. Budou zahrnovat i nové vybavení?

Ne, jedná se pouze o stavební práce.

Omezí stavební práce provoz hvězdárny?

To je zatím předčasná otázka. Určitě tam budou omezení. Hvězdárna však bude nadále fungovat. Navíc se nebude pracovat jen v budově. Projekt bude řešit i okolní prostranství. Chceme, aby hvězdárna byla otevřena zážitkům návštěvníků i venku. Astronomii si tam budou moci zažít třeba školní výpravy.

Čím se bude výběr týkající se projektové dokumentace lišit od jiných architektonických soutěží?

Soutěž bude specifická nejen tím, že bude dvoukolová. V rámci ní budeme přímo komunikovat s jednotlivými architektonickými studii. Nedodají nám pouze svůj návrh, ale budou je i fyzicky představovat. Velmi důležitá totiž bude komunikace s pracovníky hvězdárny. Je potřeba zohlednit mnoho odborných hledisek. Budeme hledat dodavatele, který problematice porozumí a bude umět komunikovat s týmem, který na hvězdárně máme.

Pracovníci hvězdárny se intenzivně podíleli i na vzniku planetária. Jaká bude jejich úloha?

Už se zapojili do přípravy zadávacích podmínek a jako poradci budou i u výběru soutěžních návrhů. Budou to oni, kteří budou následně s architekty komunikovat.

Budou mít lidé příležitost vidět osm návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže?

Návrhy finalistů představíme, aby veřejnost viděla, z čeho se vybíralo.