Krajský úřad letos poprvé vyhlásil soutěž o Ceny sociálních služeb. Hlasovalo se v několika kategoriích, nominované subjekty posuzovala jednak odborná porota a také veřejnost kliky na webových stránkách.

A právě tady došlo posledních šest dní před ukončením soutěže k masivní manipulaci výsledků. Z tohoto důvodu dokonce jeden z nominovaných subjektů, Centrum Daneta Hradec Králové, ze soutěže, ještě před jejím ukončením, pro celkovou zpochybnitelnost akce na vlastní žádost odstoupil. Korektnost hlasů pro Danetu byla potvrzena předsedou sociální komise Královéhradeckého kraje Ondřejem Kalhousem, Jiřím Zemanem, spoluorganizátorem vypsané soutěže, a náměstkem krajského hejtmana Vladimírem Dernerem. „Přestože jsme čestně v kategoriích „Poskytovatel sociálních služeb – služby sociální péče a Sociální pracovník, pracovník sociálních služeb, osobnost sociální oblasti vyhráli hlasováním veřejnosti první místa, stala se soutěž pro nás neobjektivní a nedůstojná. „Proto jsme se rozhodli odstoupit,” řekla Věra Kosinová z centra. Sám krajský úřad vydal před ukončením hlasování prohlášení, v němž manipulaci s hlasy přiznal a uvedl, že „výsledky ankety budou překvapivé”.

„Zjistili jsme, že u některých organizací nepřiměřeně narůstá počet hlasů, tak jsme přistoupili k jejich korekci, započítali jsme vždy hlas z jednoho počítače. Celé nás to velmi mrzí, protože jsme chtěli ocenit práci lidí, kteří pracují nad rámec svých povinností v sociálních službách a nejsou za to ani patřičně finančně ohodnoceni,” uvedl Vladimír Derner, náměstek krajského hejtmana.

„Měli jsme možnost sledovat průběh soutěže a bylo pro všechny nemilé překvapení, když sám vyhlašovatel zpochybnil celý průběh hlasování. Napsal, že dochází k manipulaci s hlasy, masivnímu přírůstku hlasů (automatické hlasování). Velmi smutné bylo i to, že ve své příloze k soutěži osočil zařízení, že nic nepodnikají proti nekalému hlasování,” dodává Věra Kosinová.

„Já si lidí z centra Daneta a vůbec všech, co v sociální sféře pracují, nesmírně vážím a velmi mě mrzí, že k těmto událostem došlo. Jedná se o první ročník, určitě se z chyb poučíme a věřím, že příští rok proběhne vše bez problémů, protože v oceňování pracovníků sociálních služeb přestat nechceme,” uzavřel Vladimír Derner.

„My si i přes výše zmíněné potíže velmi vážíme zavedení soutěže, která pomůže zviditelnit poskytovatele sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Vítězství našeho zařízení v kategorii Poskytovatel sociální péče pro nás znamená velké ocenění naší práce s tělesně a kombinovaně postiženými dětmi, kterou zajišťujeme již sedmnáct let,” uvedla Jarmila Karpašová, ředitelka ZŠ a MŠ Prointepo v Hradci Králové.