Tento plán totiž počítal pouze s vymýcením aut. „Původní plán byl ve všech aspektech špatný. A to nejen z pohledu parkování, ale i dopravní obslužnosti. Navíc by zcela znemožnil existenci zahrádek,“ řekl Roman Grym, který coby předseda Spolku pro kvalitní život v roce 2015 sestavil petici proti původnímu plánu. „Z Malého náměstí se vytlačením aut stalo Mrtvé náměstí," argumentoval mimo jiné v petici. Současná vize se mu však zamlouvá.

Jako zahrada

„Z těch všech špatných řešení, je toto nejlepší. Jestliže se na ploše 35 krát 40 metrů, což je taková zahrada rodinného domu, vejde přes 200 automobilů a nikterak to nezasáhne do té aktivní plochy, tak to vítám. A když jsem viděl ten projekt od pana Krejčíka, tak musím říct, že je na absolutní technologické špici,“ uvedl Roman Grym a poukázal na to, že podobné projekty, vznikají i v okolních zemích:

„Teď například ve Vídní, kde se vytvořilo podzemní parkoviště v historickém centru a nikomu to nevadí a ani to neuškodilo. Tady by to bylo podobné.“ Obdobně se k současné myšlence magistrátu staví i místní podnikatel Karel Pohner: „Z mého pohledu je to dobrá vize. Ta původní studie byla pro mě nepřijatelná a dost dlouho jsem se vůči ní vyhrazoval. Ale pokud se nakonec uskuteční tato vize, bude to plus nejen pro podnikatele, ale i pro návštěvníky Hradce a náměstí opět ožije.“

Další postup prověří sonda

Proti podzemnímu parkovišti se v minulých dnech ozvali někteří archeologové, kteří se domníváají, že takový zásah bude mít neblahé dopady na historické artefakty.

Případnému znehodnocení historie chce hradecká radnice předejít tím, že v místě uvažovaného podzemního parkoviště – mezi morovým sloupem a kašnou, nechá do konce letošního roku vyvrtat tři sondy, jež dají projektu podzemního parkoviště buď zelenou, nebo stopku.

„Cena těchto sond bude 129 tisíc korun bez daně. Inženýrsko-geologický průzkum se uskuteční v průběhu října,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová a vyjmenovala místa, kde se sondy uskuteční: „Jedno z nich bude v blízkosti Mariánského morového sloupu, druhé u trafostanice před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a třetí v proluce v Komenského ulici.“