„Teď kvůli autům udělají díru v zemi a zničí hradeckou historii. A co příště? Zbourají katedrálu sv. Ducha?“ Ptají se archeologové, kteří brojí proti snaze hradecké radnice přesunout auta z Velkého náměstí pod zem.

„Místo, kam chce město umístit podzemní parkovací dům, je z archeologického hlediska zcela nevhodné. Je tu spousta historických artefaktů a pozůstatků historie. A ta nelze jen tak vykopat ze země,“ uvedl předseda Východočeské regionální archeologické komise Miroslav Novák. Podle něj mnoho lidí nepálí, co je v podzemí.

„Ale tady se pár metrů pod pod povrchem náměstí ukrývá 5 tisíc let historie. A pokud nebudeme jednat o dalších alternativách a ustoupíme, tak za pár let může někdo přijít a říct, že nepotřebujeme ani katedrálu sv. Ducha, kterou jen zdokumentujeme pro další generace, zbouráme ji a na jejím místě postavíme další parkovací dům. A postupem času se takto salámově rozebere celé náměstí,“ míní Novák, který je zároveň vedoucím archeologického oddělení Muzea východních Čech.

Jeho šéf, ředitel muzea Petr Grulich, bere slova svého podřízeného s rezervou a poukazuje na to, že nejsou oficiálním stanoviskem instituce: „Bohužel je toto spojení nešťastné. Muzeum východních Čech není Východočeská archeologická komise. A pan Novák hovořil za ni, tedy za poradní orgán Archeologického ústavu AV v Praze. Náš názor je, že chápeme snahu města vyřešit tento dlouhodobý problém. Víme také, že je to ve veřejném zájmu. Ale byli bychom rádi, pokud se bude podzemní parkoviště realizovat, aby se realizovalo co možná nejcitlivěji,“ uvedl Petr Grulich, který tak nekomentoval ani další slova Miroslava Nováka. Ten by rád přiměl město, aby v případě parkování na Velkém náměstí, uvažovalo i o dalších alternativách.

Hradecké metro?

Jednou z nich by podle něj bylo podkopat Velké náměstí systémem tunelů, které by sloužily jako parkoviště.

„Systém důlního podkopání by tolik nezatížil archeologické nálezy. Pokud se však vykope uprostřed náměstí velká jáma, tak to může mít dominový efekt, kdy se například bude muset řešit statika okolních domů,“ míní Novák. Pokud se však domluvíme na variantě, kde město přislíbí minimalizaci škod, jsem ochotni záměr schválit. Ale je to otázka dalších jednání,“ uvedl Miroslav Novák.

Systém hradeckého „metra“ tedy soustavu tunelů, které by nenarušily archeologické nálezy, připustil jako jednu z možných variant i tvůrce podzemního domu architekt Jiří Krejčík. Ani on však nechtěl komentovat archeologovy výroky. „Každý má právo na svůj názor. Naším cílem je však konečně vyřešit systém parkování v centru města a ukončit dlouholeté spory o plochu na Velkém náměstí. Nicméně je ve hře i varianta parkovacích tubusů pod centrem města. Ale až další jednání ukáží, jak moc je tato myšlenka životaschopná a finančně náročná,“ řekl Deníku Jiří Krejčík a ještě jednou nastínil projekt, proti kterému archeologové brojí.

„Jedná se o kompaktní objekt, který by co nejméně narušil plochu Velkého náměstí. Pod úroveň náměstí by byl zapuštěn do přibližně osmnáctimetrové hloubky, kde by v šesti podlažích mohlo být zaparkováno 220 až 240 vozů,“ uvedl architekt s tím, že se nyní u tohoto plánu řeší varianty vjezdu a výjezdu k podzemním stáním: „Varianty jsou dvě, jedna počítá s najížděcí rampou umístěnou na ploše Velkého náměstí a s výjezdem tunelem do Komenského ulice. Druhá pak řeší vjezd i výjezd pouze tunelem z Komenského ulice, jehož délka by byla přibližně 90 metrů. předběžný odhad nákladů na jedno parkovací místo je 1,2 až 1,5 milionu korun .“

Podle náměstka hradeckého primátora Jiřího Bláhy je vyjádření archeologů v celé věci předčasné: "„Za prvé, parkování pod Velkým náměstím je v této chvíli v konceptu, zatím se jedná pouze o studii ve třech variantách. Za druhé, pan archeolog zatím neměl příležitost se se studí oficiálně seznámit. Nemohl se tudíž věnovat jejímu obsahu a vyjadřuje se k ní bez potřebných informací, což není z hlediska věrohodnosti nejvhodnější postup. Za třetí bych pak rád doplnil, že jsem samozřejmě otevřen diskuzi, ale rozhodně chci k celé věci přistupovat s ohledem na potřeby hradeckých občanů a jejich života ve městě.“