Aby mělo město jistotu zásobování vodou i při jejím nedostatku z podzemních zdrojů, zahájily loni hradecké vodárny nákladnou rekonstrukci 50 let staré úpravny vody z Orlice.

Hlavní část vody pro Hradec Králové pochází z podzemních zdrojů Litá u Českého Meziříčí. Leží však v evropsky významné přírodní lokalitě Zbytka a čerpání vody tam je kvůli ochraně přírody na jaře a v létě omezeno. Úpravnu vody z Orlice tak vodárny spouštějí právě na jaře a v létě, aby nahradily menší čerpání v Lité.

Ve standardním provozu byla úpravna od roku 1964 do roku 1997, kdy začala sloužit jako záložní zdroj. K vyrovnání dodávek kvůli omezenému čerpání v Lité ji vodárny použily poprvé v roce 2009. Loni zahájená modernizace úpravny přijde na 116 milionů korun. „Úpravna vody z Orlice představuje alternativní zdroj vody a při jejím současném stavu již byl problém vždy vyrobit dostatek kvalitní pitné vody, a to zejména po velkých deštích, kdy voda je zakalená," řekl ředitel vodáren František Barák.

„Modernizace úpravny běží podle plánu, dokončení je plánováno na rok 2014," řekl technicko-provozní náměstek vodáren Pavel Loskot.

Zásobování vodou Hradce Králové a hradeckého okresu není závislé jen na zdrojích v Lité a z Orlice. Do hradecké vodovodní sítě proudí také voda z vodáren v Náchodě, Pardubicích a Chrudimi.