Kolony velkokapacitních sběrných vozidel se postupně objeví na 92 stanovištích po celém městě, odkud se odpad odveze k dotřídění a ekologické likvidaci. Svozy potrvají až do 12. října. Na stanoviště mohou lidé v určeném čase přinášet například barvy, žárovky, baterie, televizory, nábytek a další odpad nepatřící do popelnic.

Odpad se vydává přímo obsluze svozové techniky, v žádném případě by jej lidé neměli odkládat na stanoviště před jejím příjezdem. Umístění odpadu na veřejné prostranství totiž znamená porušení vyhlášky města, která ukládá povinnost udržování čistoty ulic a životního prostředí. Za její porušení hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Svozy nejsou určeny pro bioodpad, pro který lze využít kompostárnu na letišti a stavební odpad, který je nutné vozit přímo do sběrných dvorů.

Jan Novotný