Ve většině případů se jedná o náhradní výsadby za stromy, které musely jít k zemi hlavně ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nebo které uhynuly vlivem dlouhotrvajícího sucha a nepříznivé půdní vlhkosti. Technické služby dřeviny vysadí téměř ve všech městských částech Hradce Králové.

Na jaře se v ulicích města zazelenají převážně javory, okrasné třešně a lípy. Javory a třešně jsou tradičně voleny především pro svou relativní odolnost proti suchu. „Mezi nejvýznamnější výsadby bude patřit obnova stromořadí v Blahoslavově ulici, které bylo vykáceno z důvodu rekonstrukce plynovodu a navazující opravy chodníku, v tomto případě půjde o 25 třešní,“ upřesnil v tiskové zprávě náměstek primátorky Adam Záruba.

Před vchod do sídla Lesů ČR rozmístili aktivisté pařezy a transparenty. Varují tak před nadměrným kácením starých lesů.
Zabíjíte staré lesy, vzkázala v Hradci organizace Greenpeace státnímu podniku

V ulicích Hradecká, Dvorská a na třídě SNP bude vysazeno celkem 50 javorů. „Stromy přibydou u některých mateřských a základních škol, sídlištní zeleň bude obnovena v ulici Truhlářská a nové stromy vysazeny také v Šimkových sadech,“ doplnil náměstek Záruba.

Šestice pyramidálních dubů a pár jeřábů zaplní prázdná místa v ulici Pospíšilova mezi budovou LDN a Gymnázia Boženy Němcové.

Na Pospíšilově třídě již zmizely pařezy po pokácených stromech a díry v zemi brzy zaplní nové stromky:

Zdroj: Deník/Michaela Horynová