Po přípravě nezbytného materiálu si hasiči museli nejprve vysekat otvor do ledu. Teprve potom mohl začít samotný výcvik, při kterém si vyzkoušeli různé postupy pro záchranu osob, které skončily v ledové vodě. Ať se již jednalo o vytažení tonoucího pomocí dílu nastavovacího žebříku, páteřní desky nebo nafukovací matrace. Jak záchranář, tak zachraňovaný měli na sobě suché obleky a po celou dobu byli jištěni lany.

Hasič - záchranář se k figurantovi ve vodě dostával plížením a s využitím jednoduchých pomůcek, pomocí kterých jej vytáhl z vody a následně na břeh. Hasiči se po zamrzlé hladině pohybovali s největší opatrností, přesto si také vyzkoušeli sebezáchranu po proboření do ledu. Několik hasičů v suchých oblecích si postupně vyzkoušelo jak roli záchranářů, tak zachraňovaných.

Lidé by měli být při pohybu na zamrzlé hladině maximálně opatrní. V případě stojatých vod, jako jsou rybníky, jezera, vodní nádrže nebo přehrady, se doporučuje vstupovat na led až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně pěti centimetrů. Tloušťka ledu však může být rozdílná – je odlišná v místech přítoků a odtoků. Lidé by neměli by vstupovat na zamrzlé tekoucí vody, led na řekách je v místech hlavního proudu zeslaben.   (Martina Žahourková)

Cvičení dobrovolných hasičů na hladině Správčického písníku.Cvičila se také sebezáchrana

Hradecko - Jako již několik let, tak i letos se jednotky sborů dobrovolných hasičů Lochenice, Plácky a Česká Skalice zúčastnily společného cvičení na zamrzlé vodní hladině Správčického písníku.Výcvik byl zaměřen na záchranu osob propadlých pod led a sebezáchranu. (foto a text: SDH Lochenice)

Cvičení dobrovolných hasičů na hladině Správčického písníku.