Mimo hasičských akcí se neměli obyvatelé Polánek, městské části Třebechovic pod Orebem, kde scházet a strávit čas se svými sousedy. To se nyní změní. Díky grantovému programu Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem souSedíme si. Z něj dostalo občanské sdružení Pro Polánky 67 tisíc korun.

„Peníze využijeme na zmapování historie obce Polánky nad Dědinou prostřednictvím sběru vyprávění jejích obyvatel. Chceme zjistit, jaký byl v Polánkách život v mládí starousedlíků a pamětníků. Jako výstup vznikne dokumentární film. Údaje budou sbírat členové našeho spolku a také všichni, kteří se budou chtít zúčastnit," vysvětlila Tereza Jarkovská ze spolku Pro Polánky.

Obci už několik desetiletí chybí kronika. I toto chtějí místní změnit. Vzniknout by měla putovní kronika, do které každý zapíše zajímavé věci z historie své rodiny.

Československá obchodní banka, včetně jejích obchodních značek Era a Poštovní spořitelna, podporuje komunitní projekty v regionech již od roku 2007. Loňský rok byl vůbec prvním, který se zaměřil na zlepšování sousedských vztahů, a počet přihlášených žádostí svědčil o velkém zájmu. Atraktivních témat bylo hodně, o čemž vypovídaly i názvy některých podpořených projektů: „Sousede, pojď vařit", „My a naše město plné příběhů", „Sousedské dny Bohumilic", „Babičko, dědečku vyprávěj", „Ten dělá to a ten zas tohle", „Hurá za sousedy". Od roku 2007 ČSOB mezi komunitní projekty v regionech rozdělila již více než 24 milionů korun.

Zahrají ochotníci

Další věcí, která má stmelit místní, je divadelní spolek. První představení se má odehrát v červnu, kdy zde uspořádají 1. sousedský bleší trh. „Každý z obce může ukázat, co umí. Někdo napeče koláče, jiný bude prodávat vyrobené věci. Samozřejmě také budou k prodeji věci, které už dotyční nepotřebují a někomu by mohly udělat radost," dodala Jarkovská.

Pokud máte zajímavý projekt, na který ale nemáte peníze, nezoufejte. Regionální fond rozvoje ode dneška vypisuje další kolo, ve kterém má připravené až dva miliony korun. Hlásit se mohou nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun. Uzávěrka je 15. dubna.

„V loňském roce se hlásilo v Královéhradeckém kraji jedenáct projektů, uspělo jich pět a rozdělili jsme částku 280 tisíc korun," pokračovala Linda Kaucká z ČSOB.

Hlavním tématem tohoto ročníku je opět rozvoj sousedských vztahů. Regionální fond rozvoje s podtitulem „souSedíme si" podpoří projekty zaměřené na rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má zájem a dobré nápady.

„Kdokoliv má zájem, může se s námi předem poradit, jaké náležitosti žádost má mít," nabídla Renata Wilflingová  z Nadace Via, která má granty na starosti.

Grant může pokrýt dvacet až devadesát procent nákladů projektu v případě neziskových organizací. Pokud zažádá obec či sdružení obcí, maximální spoluúčast je pak 50 procent. „Smyslem spolufinancování je motivace žadatelů, aby si našli také své zdroje financování. Spoluúčast lze do výše 10 procent celkových nákladů vyčíslit i závazným vkladem nehonorované či dobrovolnické práce.," dodala Wilflingová.

Pokud ale chcete peníze na projekty, které nemají trvalejší dopad na život místní komunity, jednorázové nebo opakující se akce či jen pro úzkou skupinu lidí, pak žádost nemá ani cenu podávat.

Více informací a kritérií najdete na internetových stránkách nadacevia.cz.