Studenti se dozvěděli informace především o sebeobraně a její techniky si také prakticky vyzkoušeli.

„Celkem se akce zúčastnilo přibližně 120 studentů. Událost byla ze strany studentů, ale i vyučujících velmi pozitivně hodnocena a je velmi pravděpodobné, že se ve spolupráci bude i nadále pokračovat,“ sdělil za policii Jaroslav Matoušek.