Součástí akce budou návštěvy vytipovaných lokalit, ve kterých lze očekávat vyšší koncentraci rodičů s dětmi. Policisté budou s rodiči komunikovat na téma „jak postupovat v případě, že se ztratí dítě“ a budou jim rozdávat preventivní materiály a upomínkové předměty. Šířit informace budou i o samotném Pomněnkovém dni.

Jakákoliv ztráta dítěte je pro rodiče silně traumatizující záležitost a zkušenosti policistů dokazují, že často rozhodují minuty.