„Zaměřili jsme se na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obcích i mimo ně. Hlídky byly na skoro stovce stanovišť, která byla dopředu vytipována, jak z řad policistů, tak z řad veřejnosti, podle toho, jaká místa považují za riziková,“ uvedla za policii Lucie Konečná.

Dopravně bezpečnostní akce se konala celý den na silnicích všech tříd a jejím cílem je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích. „I z tohoto důvodu o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně desítky zmařených lidských životů,“ dodala Lucie Konečná.

Bratislava 23.5.2019 - Mistrovství světa v Bratislavě - rozbruslení českých hokejistů před čtvrtfnálovým zápasem s Německem - Filip Hronek
Hradec tahá esa z NHL