„Smyslem akce není vybrat co nejvíce pokut a pochytat co nejvíce neukázněných řidičů, ale především preventivně působit na chování všech účastníků silničního provozu, aby dojeli šťastně do cíle,“ uvedla Lenka Burýšková, krajská koordinátorka prevence kriminality.

Ukáznění řidiči od policistů dostali vonítka ve tvaru autíčka, na kterém jsou napsána doporučení pro bezpečnou jízdu.

(jap)