Méně cestovali, snížili výdaje na reprezentační účely, pohoštění či dary. Stejný úsporný režim bude platit i pro letošní rok. „Omezení výdajů, například na reprezentační účely, je jednou z reakcí na současný stav krajského rozpočtu, který musí zohledňovat z dlouhodobého hlediska každý výdaj. V tomto případě se vedení kraje jeví účelnější přesunout peníze do jiných odvětví, která je nutně potřebují,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

V případě zahraničních cest, které mají význam pro kraj v oblasti navazování nových kontaktů a spolupráce na úrovni ekonomické i společenské, by se mělo navazování diplomatických styků oživit až po odeznění ekonomické krize. Politici ušetřili na svých výdajích i v roce 2009. Úspora tehdy činila rovněž několik milionů korun.