Jak vnímáte situaci na hradecké radnici, kde již několik měsíců operuje rozpadlá koalice, která měla dlouhou dobu ve vedení i jednoho opozičního zastupitele? Jak moc je to nezvyklé, a to v rámci celé republiky?

Situace je skutečně velmi nešťastná, a to především z důvodů pronikání silných osobních animozit do politických vyjednávání. Skutečnost, že nějaká radní koalice nefunguje a rozpadne se, je v komunální politice vcelku běžná a patří k demokratickému fungování lokální politiky, ale na hradecké radnici jsme bohužel svědky situace, kdy po rozpadu koalice dlouhodobě nedochází ke zformování efektivní a akceschopné alternativy, neboť ODS je v pozici určité „chytré horákyně“ rozpolcená a odmítá si vybrat jednoznačnou variantu: tedy buď se jasně distancovat od hnutí ANO a dohodnout se s širokou opozicí včetně „kousnutí do kyselého jablka“ v podobě možné spolupráce se Změnou a Zelenými, anebo se naopak smířit s tím, že koalici s ANO bude trvale vykrývat KSČM a místní ODS tak bude snadným cílem pro opoziční kritiku za účelovou spolupráci s komunisty.

A co kroky ODS, která chce na místo náměstka svoji "šedou eminenci“ Martina Soukupa. A pokud neuspěje, tak chce nabídnout toto místo opozici?

Současné kroky ODS evidentně vyplývají z „vysoké hry“, kdy ODS na jedné straně nedává jednoznačně ruce pryč od dosavadní koalice s hnutím ANO, a na druhé straně chce minimálně k tiché podpoře přilákat část opozičních stran na radnici – hlavní překážkou pro primátora Hrabálka bylo až doposud poměrně sjednocené opoziční spektrum, které si kladlo podmínky jednání buď se všemi, anebo s nikým. Koalice v čele s ODS by přitom potřebovala, aby se část opozice s HDK a Piráty distancovala od Změny a Zelených, jimž ODS v důsledku krachu předchozí koalice nemůže přijít na jméno – nabídka na křeslo pro opozici se dá chápat přesně tímto způsobem, tedy jako snaha nalákat část opozice ke sdílené zodpovědnosti za současný stav a zároveň ukázat zdánlivě vlídnou tvář ve smyslu „podívejte, nám přece nejde o křesla a rádi vám jedno přenecháme.“ Z pohledu opozičních stran by ale akceptace této nabídky znamenala velké riziko, ať už kvůli pravděpodobnému rozbití dosavadní opoziční jednoty, tak kvůli oslabení možné kritiky koalice, neboť za situace, kdy by opoziční strana měla na pozici náměstka svého člověka, těžko by mohla pokračovat v ostrém označování současné koalice jako neschopné vlády.

Bývalý náměstek primátora Martin Hanousek.
Boj o post náměstka na hradecké radnici: hlásí se tři kandidáti

A co tedy ta nominace Martina Soukupa?

Případná nominace Martina Soukupa na pozici náměstka se z hlediska ODS jeví vcelku logicky, ať už proto, že pan Soukup patří v lokální politice k politickým matadorům a podobnou gesci již v minulosti vykonával, tak i jako určitý signál vůči opozici, že v hradecké ODS nemá dominantní slovo primátor Hrabálek, jenž je dlouhodobě terčem opoziční kritiky… Navíc nominace pana Soukupa může být určitým řešením pro vnitřní rozpolcenost hradecké ODS, v níž kvůli dlouhodobé koaliční krizi sílí protichůdné hlasy v otázce podpory od KSČM či orientace na hnutí ANO.

Stojí a padá vše na postavě Martina Hanouska?

Jak jsem již avizoval – ačkoliv personální animozity bohužel patří k hlavním negativním rysům dlouhodobé krize hradecké radnice, bezpochyby se nejedná jen o otázku pana Hanouska, ale spíše o systémovější důsledky, které se v důsledku nezdařené koalice mezi ODS, hnutím ANO a Změnou a Zelenými v zastupitelstvu zformovaly. Je zřejmé, že pro ODS představovala jakákoli další spolupráce se Změnou a Zelenými dlouhou dobu nepřekročitelnou podmínku, v důsledku které ostatně uvázla na mrtvém bodě i jarní jednání s opozicí. V tomto světle lze jako určitou změnu vnímat odvážný návrh ODS na ponechání jednoho křesla v radě opozici s tím, že dotyčný post by opětovně mohl zastávat právě pan Hanousek. Jak jsem však již naznačil, vnímal bych danou nabídku spíše jako taktický a účelový krok, jak opozici připoutat ke spoluzodpovědnosti, oslabit trny její kritiky a zároveň zlepšit vlastní mediální obraz, takže nepředpokládám, že by se pan Hanousek do funkce vrátil…

Foto: Archiv Milionu Chvilek HK
Na politiky vytváříme obrovský tlak. Dobře vědí, že je sledujeme, říká Severová

Současná vláda nad Hradcem je také složena z konkurentů, kteří si na vládní úrovni nemohou pomalu přijít na jméno. Navíc zde je také jejich vláda podpořena komunisty. I toto je obvyklé a má to do budoucna šanci na úspěch? Tedy, je toto uskupení životaschopné dovést svoji misi do komunálních voleb? Nebo je na místě otázka „národní fronty“?

Osobně se nedomnívám, že by řešení experimentem v podobě jakési široké koalice všech, jež by měla za cíl pouze spravovat záležitosti města do řádných voleb, bylo šťastné. Je samozřejmě otázkou, zda město více nepoškozuje stávající dlouhodobý stav menšinové koalice, jež je velmi slabá a nedokáže k sobě trvale připoutat jiné podporovatele, ale je třeba vnímat, že jakákoli široká koalice bude mít jen stěží vyjednávací potenciál i odvahu pro dotažení klíčových problémů města či pro nastartování dalších potřebných změn. Namísto umělé a udržovací koalice je tedy skutečně spíše třeba spatřovat klíč k řešení krize v personálních a politických otázkách ODS – teprve v okamžiku, kdy se jasně vysloví, jaká je její ochota spolupracovat buď otevřeně s KSČM, anebo položit dosavadní menšinovou koalici s ANO, bude myslitelné, aby hradecká radnice vybředla z chronické krize. Všechny strany zároveň musí myslet na to, že čím déle bude krize trvat, tím hůře bude jejich jednání obhajitelné pro voliče ve volbách 2022.