„Nejdříve proběhne přednáška s následnou diskuzí v podání Václava Bartušky, velvyslance se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost z Ministerstva zahraničních věcí. Diskutovat budeme o geopolitice přepravních tras a zdrojů," láká za Politologický klub Jakub Novák a zve všechny zájemce, aby si přišli popovídat.