Víkendový kurz je určen především lidem, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce nebo by chtěli začít pracovat v sociálních službách. Kurz je akreditovaný ministerstvem práce a sociálních věcí. „Úspěšní absolventi se na základě získaného osvědčení mohou ucházet o práci v sociálních službách, jako jsou stacionáře, domovy důchodců, chráněné bydlení nebo se mohou uplatnit jako osobní asistenti," uvedl Lukáš Pochylý, předseda Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové.

Rekvalifikační kurz zahrnuje celkem 158 hodin teorie a praxe a bude probíhat víkendovou formou. Vyučují ho zkušení lektoři s dlouhodobou praxí ve speciální pedagogice, psychologii a sociální práci.

Součástí kurzu jsou i stáže v sociálních zařízeních. Účastníci se zorientují v existujících typech sociálních služeb, naučí se, jak správně pracovat s lidmi se zdravotním nebo mentálním handicapem, získají praktické dovednosti i potřebné znalosti o sociální práci, psychologii, pečovatelství, první pomoci i legislativě. Přihlášky přijímá Červený kříž do 25. ledna. Podmínkou účasti je čistý trestní rejstřík.