Radní tento záměr schválili a doporučí ho i zastupitelům. Přemístění k fontáně by se mělo uskutečnit včetně slunečních hodin. Poslední slovo budou mít ve věci zastupitelé na konci června.

Bod byl 10. května radními přerušen pro rozdílnost názorů na věc. Celou záležitostí se proto opakovaně zabývala kulturní komise rady města a výbor pro územní plánování a rozvoj města zastupitelstva.

Včerejší rozhodnutí rady dalo volnou ruku a mandát k jednání náměstku Josefu Kroftovi, aby promluvil s autorem sochy Stanislavem Hanzíkem o souhlasu k přemístění celého díla.

„Pokud zastupitelé kývnou na přemístění pomníku, je nutné připravit podklady jako je technická dokumentace podstavce na určeném místě a ruku v ruce vyčíslit náklady na přesun a usazení pomníku,“ uvedla Magdaléna Vlčková, mluvčí magistrátu.

Vývoj událostí

2000 – Tehdy zvítězil v soutěži projekt sochaře Pavla Doskočila. Jeho Ulrich měl sedět za pracovním stolem na čtrnáctimetrovém pylonu a lidé se na něj měli dívat třemi dalekohledy. Moderní pojetí pomníku však odmítli památkáři.
červenec 2009 – Radnice spřádá plány o stavbě pomníku – už se ví, že autorem bude Stanislav Hanzík.
konec října 2010 – Na náměstí Svobody už se buduje betonová základna.
8. listopad 2010 – Slavnostní odhalení pomníku. Okamžitě po odhalení se organizuje petice proti němu.
leden 2011 – Rada města vážně uvažuje o přesunutí pomníku na jiné místo. Padají návrhy například do Gayerových kasáren nebo do ulice V Lipkách.
7. června 2011 – Rada města rozhodla o umístění sochy na Ulrichovo náměstí.