Do centra Hradce to mají sice co by kamenem dohodil, ale spojení s městem, kam většina lidí jezdí do škol a zaměstnání, je asi tak četné, jako přímý spoj z Aše do Ostravy. Řeč je o obcích, které leží v těsném sousedství Hradce, ale již spadají do kraje Pardubického. Tato situace by se v příštích měsících mohla změnit. „Nedostupnost“ Hradce může pomoci vyřešit místní dopravní podnik. První vlaštovkou by mělo být spojení mezi krajským městem a Libišany, kde toto propojení podpořila i anketa. „Zeptali jsme se místních, zda by takové spojení chtěli. Z 200 došlých odpovědí nebyla ani jediná negativní. Do Hradce odsud jezdí převážná část obyvatel do školy, za prací či na nákupy. Máme to rozhodně blíž než do Pardubic,“ nechala se slyšet starostka Libišan Monika Nováková a dodala, že nyní probíhají jednání mezi obcí a hradeckým dopravním podnikem. „Čekáme, jaký nám podnik pošle finanční návrh. Teprve poté se rozhodneme, zda o tom budeme hlasovat v zastupitelstvu,“ dodala Monika Nováková.

Námluvy s obcí potvrdil i ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham, který si v budoucnu dokáže představit, že by autobusy dopravního podniku obsluhovaly i další „pardubické“ obce - Opatovice, Borek, Hrachoviště, Býšť, Hoděšovice či Bělečko. „Libišany zatím vyvíjejí největší iniciativu. Doufám, že jednání dopadnou dobře a v budoucnu se přidají i další obce,“ uvedl ředitel a nastínil v jaké fázi je nyní tento pilotní projekt „Kromě cenové nabídky zpracováváme i možnosti navýšení spojů v rámci jízdního řádu,“ dodal Zdeněk Abraham s tím, že v případě úspěchu jednání dopravní podnik zatím neuvažuje, že by zavedl novou linku, i když podle něj Libišany alespoň v jednom případě usilují o přímé napojení obce a terminálu, ale Libišany by byly doplněny do již zaběhlých linek.

„Výpomoc“ přeshraničním obcím by uvítala i náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová (ANO). „Je však nutné, aby případné rozšíření dosahu obslužnosti MHD hradecký dopravní podnik zvládl kapacitně a personálně, aniž by to negativně ovlivnilo fungování podniku v Hradci Králové,“ uvedla Věra Pourová. Podle ní je dalším předpokladem, že na dotaci této služby se budou podílet ty obce, kam budou linky zajíždět, případně kraje. „Vedle zlepšení dopravní obslužnosti okolních obcí by tento záměr mohl částečně přispět i ke snížení počtu aut v ulicích našeho města,“ dodala náměstkyně primátora.