Společným jmenovatelem podvečerní besedy spojené s promítáním a vernisáží Malta - nenápadná země Středomoří. Besedující společně nahlédli do krás a tajemství této zemičky. Nedílnou součástí večera byla i beseda o pestrobarevné novinářské práci.