„K bezproblémovému doručení poukázek je třeba mít přístupné a jmenovkou řádně označené poštovní schránky. Důležité je rovněž správné označení domu číslem popisným a orientačním," poukazuje Magdaléna Vlčková, tisková mluvčí hradecké radnice.

Nejlepší možností úhrady je platba převodem na účet města Hradec Králové. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na složenkách. Splatnost obou poplatků je stanovena na 25. duben a sazby jsou stejné jako v minulém roce.

Za odpady tak letos zaplatíte 500 korun. Polovinu pak bude popelnice stát děti do 14 let a seniory nad 70 let, stejně jako majitele rekreačních chat či rodinných domů, kde není nahlášen nikdo k trvalému pobytu.

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let, fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v cizině, pokud tento pobyt trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok a také lidé umístění nepřetržitě po dobu alespoň šesti měsíců v sociálním, zdravotnickém a vězeňském zařízení mimo území města Hradec Králové.

Pokud máte doma psa a bydlíte v bytovém domě, zaplatíte za něj 1200 korun. V případě rodinného domu je sazba 300 korun, o sto korunu méně pak zaplatí majitel se sirotčím důchodem a člověk, který pobírá invalidní, starobní, vdovský či vdovecký důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu. Sazba poplatku za každého druhé a dalšího psa se zvyšuje o 50 procent.

Nejlevněji na okraji

V Novém Bydžově obyvatelé poplatek za odpad stojí 500 korun, zaplatit jej musí do konce dubna. Majitelé psů do konce března musí uhradit 500 korun, pokud žijí v bytovém domě, 200 korun v případě rodinného domu a 100 korun v částech obce Skochovice, Vysočany, Nová a Stará Skřeněř, a Žantov.

Ve Smiřicích nemají jednotný poplatek za komunální odpad, ale odvíjí se od počtu svozů za rok a velikostí popelnice. V případě vyvážení každý týden zaplatí 2700, respektive 5400 korun za větší nádobu. Pokud si lidé zvolí dvouměsíční periodu, z peněženky  vytáhnou 660 nebo 1320 korun.

Za psí mazlíčky majitelé musí zaplatit 600 korun, pokud jich mají více tak 800 korun za druhého a dalšího. Pokud lidí pobírají některý z důchodů, zaplatí 200 za první psa a 300 korun za další čtyřnohé přátele.

Přehled poplatků v Hradci Králové
Poplatek za komunální odpad
• 500 Kč za osobu a kalendářní rok.
• 250 Kč u dětí do 14 let, seniorů nad 70 let, majitelů rekreační chaty či bytu nebo domu, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.
• 0 Kč – děti do 6 let, fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v cizině, pokud tento pobyt trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok a fyzické osoby umístěné nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců v sociálním, zdravotnickém a vězeňském zařízení mimo území města Hradec Králové.

Poplatek ze psů
• 1200 Kč za jednoho psa
• 300 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domku, ve kterém má držitel psa trvalé bydliště
• 200 Kč za jednoho psa, jehož majitel je poživatel sirotčího důchodu nebo majitelem pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jeho příjmu (tzn. že nepracuje, nepodniká, nepobírá žádné příspěvky, nemá příjem z pronájmu, ze zemědělské činnosti a pod.)