„Auto ti nevrátím," hrozil opilý muž bývalé přítelkyni a mířil na ní pistolí. Incident se odehrál za bílého dne v hradeckých Malšovicích před několika týdny. Počet žádostí o zbrojní průkaz přibývá, jejich počet ale klesá.

Vzhledem k bezpečností situaci v Evropě, přílivu uprchlíků a obavám lidí, evidují policejní střelečtí lektoři v Hradci Králové více než dvojnásobný zájem o vydání zbrojního průkazu.

Zatímco v roce 2014 si o „zbroják" zažádalo 210 lidí, tak loni svoji žádost vyplnilo 458 občanů. Ne všichni však nakonec uspěli.

V celých východních Čechách má zbrojní průkaz zhruba 26 tisíc lidí, to je přibližně každý 14. člověk včetně kojenců.

V Královéhradeckém kraji může vlastnit zbraň 13 900 lidí, ale jejich počet paradoxně klesl oproti minulým létům. „Evidujeme o tisíc držitelů méně než v roce 2011," informoval hradecký policejní zbrojní inspektor Pavel Coufal.

Počet zbrojních průkazů by se ale mohl v dalších měsících zvýšit díky nárůstů žádostí. Jedna z věcí, která masivní rozmach zbraní brzdí, je kapacita střelnic 
a čas instruktorů.

„V roce 2014 bylo organizováno čtrnáct zkoušek odborné způsobilosti, v roce 2015 osmnáct a v letošním roce jich je plánováno třicet," vysvětlil Pavel Coufal s tím, že poptávka po průkazu je tak veliká, že případné další zájemce nebude možné v celém okrese obsloužit dříve, než za několik měsíců.

O důvodech, které vedou ke zvýšenému zájmu, však policisté odmítají spekulovat. I proto, že tyto pohnutky nejsou soustavně mapovány. Podle komisaře Jiřího Zemana z odboru služby pro zbraně jsou důvody k vystavení „zbrojáku" různé.

„Opravdu nevím, ani si netroufnu odhadovat, jaké důvody veřejnost k žádostem vedou. Jsou různé, někteří chodí kvůli myslivosti, sportovní střelbě, někteří chtějí mít zbraň pro osobní ochranu. Předpokládám, že to stoupá u všech skupin," řekl Jiří Zeman. Ten však zároveň nevyvrátil, že jednou z motivací může být také strach z islamizace Evropy a z přistěhovalců. „Asi je to celkově dobou. Nedávno v České republice byla také ta nešťastná událost v Uherském Brodě, kde po střelbě zemřelo osm neozbrojených lidí. Těch důvodů bude asi více a asi by to bylo možná zajímavé téma na nějaký průzkum."

„Chci si udělat zbrojní průkaz kvůli ochraně své rodiny. Samozřejmě nehodlám zbraň nosit běžně mezi lidi, ale myslím si, že v dnešní době se doma neztratí," svěřil se Hradeckému deníku Petr Nový z Hradce Králové.

Pět možností

Zbrojní průkazy se dělí do pěti skupin. Skupina A je určena především pro sběratele, kteří chtějí vlastnit i historické zbraně, jež už ani nejsou schopné střelby. Držiteli průkazu skupiny B bývají sportovní střelci. Zbrojní průkaz skupiny C je potřeba pro lov, tedy je nezbytný například pro myslivce. Skupina D je určená pro výkon zaměstnání nebo povolání a opravňuje k držení a nošení zbraně při výkonu zaměstnání. A konečně průkaz skupiny E je určený pro ochranu života, zdraví nebo majetku. Opravňuje ke skrytému nošení zbraně a k pořizování nábojů do zbraní, na něž se průkaz vztahuje. Jednotlivé skupiny je možné v rámci zkoušky sloučit.

Jak požádat o zbrojní průkaz
● O zbrojní průkaz za účelem osobní ochrany může požádat kdokoli starší jednadvaceti let. V případě skupiny pro sportovní střelbu a lov stačí dosáhnout věku osmnácti let.

● Musí k tomu získat osvědčení o odborné způsobilosti (složením zkoušky) a lékařské osvědčení. Zároveň musí mít čistý trestní rejstřík.

● Zkouška má část teoretickou a praktickou. Teoretická obsahuje písemný test, který ověřuje znalosti zákona o zbraních a souvisejících předpisů, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauku o zbraních a střelivu a zdravotnické minimum. Praktická část zkoušky se pak skládá z prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a ze střelby na pevný cíl. Zbrojní průkaz podle statistik získá 75 procent žadatelů, zbytek neuspěje.

● Žadatelé o zbrojní průkaz musí počítat s tím, že jeho vydání není zrovna lacinou záležitostí. Sedm set korun stojí přijetí žádosti, šest set korun odměna komisaři za vykonání zkoušky. Další náklady jsou za střelecký kurz či lékaře.

Češi se vyzbrojují. Může za to i strach z běženců

Česká republika - Martin K. z Neratovic si o zbrojní průkaz zažádal loni. Netají přitom, že jeho rozhodnutí přímo souvisí s uprchlickou krizí. „Lidé, kteří k nám přicházejí a hledají tu místo k životu, vyznávají úplně jiné hodnoty než my. Jsou zvyklí žít podle jiných společenských pravidel a zákonů, chovat se ke svému okolí jinak než Evropané. Zbraň mi dává pocit většího bezpečí pro případ, že bych se někdy dostal do situace, při níž se já nebo má rodina ocitneme v ohrožení," říká Martin K. (jeho celé jméno redakce zná - pozn. red.).

Lidí, jako je on, přibývá. Minimálně v některých krajích ČR. Například v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2015 žádalo o zbrojní průkaz 402 lidí, ve 2. pololetí už 762 lidí. To je víc než za celý rok 2014. „Kalendář s žadateli o zbrojní průkaz máme zaplněný až do června," říká komisař Jiří Zeman z trutnovské policie. „Obsazujeme termíny zhruba tři měsíce dopředu," potvrzuje  Tomáš Hampl z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. U zkoušek sice v průměru odpadne přes 40 procent uchazečů, i bez toho ale počet registrovaných zbraní roste. Loni jich v ČR bylo více než 806 tisíc kusů.

Mediální masáži s uprchlickou vlnou Češi podlehli poměrně snadno. A přímou souvislost potvrzují i odborníci. „V současnosti je tento důvod u zájemců o zbrojní průkaz celkem zřetelný. Migrační vlna, která zasáhla Evropu, je mnohými občany vnímána jako situace, která bezpečnostní hrozby zvyšuje, hlavně ve vztahu k terorismu islámských radikálů," říká psycholog Alois Kopečný.

V červnu bude Senát schvalovat nový zákon 
o střelivu. Novela se však téměř nedotkne žadatelů, míří na držitele zbraní.   (zpd, jij)