Starší občané měli o cestu patřičný zájem. Aby ne – setkat se mohli s dravými ptáky, nebo si prohlédli rytířské hradiště pro děti. A zajímavostí zažili mnohem více.

Lidé na nábřeží poznávali technické zázraky z počátků minulého století

Nábřeží paromilů v Hradci Králové.

Hradec Králové - Návrat o století zpátky zažili návštěvníci na sobotním Nábřeží paromilů 2014 v Hradci Králové. V pestré mozaice parních strojů a zařízení na suchu i na vodě se v nádherné atmosféře dobře pobavili. Poděkování patří pořadatelům z královéhradeckého Klubu přátel parních strojů. Návrat do světa technických zázraků z počátků 20. století byl krásný jako pohádkový příběh.   (Foto a text: Oldřich Suchoradský)

Nový školní rok začal také žákům v nemocnici

Začátek nového školního roku ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.Hradec Králové - Ve fakultní nemocnici zahájili nový školní rok hudbou. Na klavír zahrál žák Kubík od učitele hudby Petra Kuhna. Ředitelka školy seznámila žáky s pedagogickým sborem a uvítala návštěvu z řad zřizovatele Královéhradeckého kraje. Žáky navštívil přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Milan Bayer, jenž jim popřál brzké uzdravení a úspěšný vstup do nového školního roku.

Odměnou dětem byla loutková pohádka O Šípkové Růžence v podání herečky Jarmily Vlčkové z divadla U staré herečky. Velký dík patří herečce, která bez nároku na jakýkoliv honorář obešla i žáky upoutané na lůžko. Všem děkujeme za podporu našich žáků, jejich práce si velice vážíme.

Začátek nového školního roku ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Lea Kašubová, ZŠ a MŠ při FNHK

V Polsku si vymění zkušenosti ze zásahů

Hradec Králové - Konference „Spolupráce záchranných složek v přeshraniční oblasti" je dalším významným počinem v rámci spolupráce českých a polských zdravotníků.

V polské Jelení Hoře se ve dnech 22. a 23. září znovu sejdou čeští a polští záchranáři se zdravotníky z nemocnic v příhraničních oblastech obou zemí. Jedná se o další významný krok v rámci projektů česko-polské přeshraniční spolupráce, která se úspěšně rozvíjí již několik let. Zdravotničtí záchranáři z Královéhradeckého kraje a Jelení Hory budou mít  příležitost nejen seznámit se s organizací práce v sousední zemi a s novinkami v oblasti přednemocniční péče, ale také vyměnit si zkušenosti ze zásahů. Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Čtyřletá spolupráce

Spolupráce zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje s polskými zdravotníky se datuje od roku 2010, kdy byl schválen projekt „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jeleniej Góry". Významných úspěchů bylo dosaženo v rámci vzdělávání a předávání zkušeností například organizováním odborných konferencí, jazykových kurzů a výměnných stáží.

Projekt umožnil rovněž realizaci investičních záměrů – zejména rekonstrukci výjezdového stanoviště ZZS KHK v Trutnově nebo nákup nových sanitních vozů a IT technologií pro zdravotnický dispečink v Jelení Hoře. Nově se královéhradečtí záchranáři budou rovněž podílet na přípravě a realizaci výuky polských kolegů v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. A protože záchranáři obou zemí se často setkávají v terénu u pacientů, připravují se rovněž jednotné (dvojjazyčné) výjezdové karty a informační brožury.

Ivo Novák