Velitel Posádkové hudby Hradec Králové major Jiří Lexa Vás srdečně zve na koncert s názvem FILM A MUZIKÁL. Pro konání koncertu byl vybrán sál Filharmonie Hradec Králové a to ve čtvrtek 25. října 2007 v obvyklém čase koncertů, tj. v 19:30 hodin.


Jako pokaždé i tentokrát Posádková hudba chce potěšit své příznivce a to hned třikrát. Nejenže vybrala velmi oblíbené a nádherné melodie ( West Side Story, Bídníci, Miss Saigon, Sedm statečných, Fantom opery, Mrazík atd.), ale jeko sólisty přizvala i vzácné hosty, jakými jsou držitelka ceny Thálie Stanislava Fořtová - Topinková a operetní a muzikálový pěvec Jan Ježek.

Výtěžek z dobročinné akce bude věnován Oblastní charitě Hradec Králové.


Pokud budete mít zájem a chcete si rezervovat vstupenky, můžete tak učinit v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin na tel.: 724 536 837.

 

 

 

Rodinné stříbro hradeckého vojska

 
Třebaže Hradec Králové již není typickým "posádkovým" městem, Posádková hudba zůstává "rodinným stříbrem" hradeckého vojenství.

Vznikla z hudby československého letectva, která byla založena v roce 1949. Prvním kapelníkem se stal mjr. Josef Velan, absolvent Vídeňské školy na violu. Dirigentem byl Ferdinand Škrobák. Základ orchestru tvořili absolventi pražské Vojenské hudební školy.

V roce 1950 byla hudba přemístěna k leteckému útvaru do posádky Mladá a krátce nato, na jaře v roce 1951 do posádky Hradec Králové.

Od roku 1963 působí převážně ve Východočeském kraji. Občané města Hradce Králové ji znají z účinkování při různých oficiálních činnostech, státních oslavách a promenádních koncertech. Početnou skupinu tvoří i rozhlasoví posluchači, pro které orchestr natočil v minulosti více jak 400 skladeb.

V minulých letech rozšířil orchestr svoji působnost i směrem do zahraničí. Zúčastnil se zájezdů do Polské republiky, hudebních slavností v Königsteinu a mezinárodních festivalů vojenských leteckých hudeb v Karlsruhe ( SRN ).

V roce 2004 se PH Hradec Králové zúčastnila mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Braunschweigu. Za úspěšnou a společensky prospěšnou činnost získala Posádková hudba Hradec Králové celou řadu uznání a vyznamenání od vojenských, státních a společenských orgánů. V současnosti jsou velmi oblíbené výchovné koncerty pořádané na Hradecku pro základní školy.

Spolupracujeme též s vojenskými i civilními lázeňskými léčebnami v Teplicích a Poděbradech, kde si lázeňští hosté mohou poslechnout hudbu při promenádních koncertech. Orchestr též ovládá taneční kreace za doprovodu hudby tzv.show-program, který je velice žádán převážně na hudebních festivalech doma a v zahraničí. V rámci široké propagace AČR na veřejnosti nově vznikl dechový žesťový kvintet, který je maximálně využíván k akcím nejrůznějšího rázu. Nelze opomenout ani taneční skupinu „Pohoda“, jež aktivně reprezentuje Posádkovou hudbu a AČR při tanečních příležitostech.

Během roku 2003 se akční rádius PH rozšířil o spolupráci s komorním orchestrem Primavera Hradec Králové, či s hudební katedrou Univerzity Hradec Králové.

V prosinci 2003 natočil orchestr profilové propagační CD s ukázkami bohatosti hudebního archivu PH a v dubnu 2004 se posádková hudba podílela na vzniku propagačního CD Univerzity Hradec Králové. V listopadu 2004 vzniká „live“ CD z koncertu k 55.výročí vzniku hudby.

 

Dirigenti Posádkové hudby Hradec Králové

V čele hudby v současnosti stojí velitel hudby – hlavní dirigent major Jiří Lexa a zástupce velitele - dirigent kapitán Richard Czuczor.

Major Jiří Lexa, dipl. um.

Narodil se 16.9.1972 v Praze. V roce 1979 začal navštěvovat LŠU v Černošcích, kde se naučil hrát na příčnou flétnu. Několikrát se zúčastnil soutěží Lidových škol umění a pokaždé získal jedno z předních ocenění. Vystudoval flétnu ve Vojenské hudební škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem (1987 – 1991) a nastoupil jako flétnista k Posádkové hudbě Praha (1991). Posléze vykonal konkurz k Ústřední hudbě AČR ( 1992 ), kde působil do roku 1994 jako hráč 2.flétny. V roce 1994 se vrací k PH Praha. Od listopadu 1995 byl jmenován Zástupcem velitele – dirigentem Posádkové hudby Litoměřice a po jejím zrušení v rámci reorganizace AČR v roce 1997 se vrací zpět k PH Praha jako flétnista.

V témž roce končí studium dirigování na Vojenské konzervatoři. Od r.1996 studuje kompozici, aranžování a dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a studium končí v lednu 2003.

Od srpna 2000 působí ve Vojenské konzervatoři jako učitel orchestrální a komorní hry, odkud v dubnu roku 2002 přechází na místo Zástupce velitele – dirigent Posádkové hudby Hradec Králové.

Kromě práce dirigentské se u Posádkové hudby věnuje práci aranžérské, což napomáhá k rozšiřování hudebního archivu.

Od ledna 2003 byl pověřen velením u Posádkové hudby Hradec Králové. 1.března 2004 je ustanoven do funkce velitel hudby - hlavní dirigent.

Kapitán Richard Czuczor , dipl. um.

Narozen 17.4.1976 Nové Zámky. Od šesti let navštěvoval LŠU a učil se hře na housle. Pravidelně se úspěšně zúčastňoval soutěže „Melodie přátelství“. Ve čtrnácti letech byl přijat na Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, kde začal studovat hru na flétnu.

V roce 1994 po vykonání maturitní zkoušky nastoupil k orchestru Posádkové hudby Hradec Králové. Od roku 1999 studuje na Vojenské konzervatoři obor dirigování ve třídě MgA. Jiřího Lhotského. Studium dirigování končí v roce 2005 a od října 2005 je ustanoven do funkce zástupce velitele – dirigent.