10.00 Hana Kosová (1936, Hořice)

12.15 Vilma Zákravská, rozená Motyčková, (1941, Stěžery)

13.00 Ladislav Foukal (1938, Hradec Králové)

13.45 Marie Neumanová (1931, Hradec Králové)