V pátek 18. července
v Obřadní síni
v Hradci Králové–Kuklenách:

10.00 Jiřina Švarcová
(1924, Hradec Králové)

10.45 Marie Fialová
(1959, Puchlovice)

11.30 Hermína Balcarová

(1911, Hradec Králové)

12.15 Marie Šabatová

(1925, Lhota pod Libčany)

13.00 MUDr. Jaroslav Vižďa
(1915, Hradec Králové)

13.45 Marie Novotná
(1939, Kosičky)

14.30 Josef Dvořák
(1930, Hradec Králové)

15.15 Jindřich Prousek
(1932, Hradec Králové)

V pátek 18. července
v kostele Proměnění Páně na Chlumu:

13.00 Josef Urban

(1943, Chlum)